Nowy arcybiskup diecezji katowickiej pochodzi z Bytomia! To Adrian Galbas

Papież Franciszek wyznaczył, na prośbę dotychczasowego arcybiskupa metropolity katowickiego Wiktora Skworca, jego następcę. 4 grudnia 2021 r. ogłoszono, że jest nim urodzony w Bytomiu biskup pomocniczy diecezji ełckiej Adrian Józefa Galbas.

FB Adrian Galbas
Nowy arcybiskup archidiecezji katowickiej Adrian Galbas

4 grudnia 2021 r. Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła, że na prośbę dotychczasowego arcybiskupa metropolity katowickiego, Wiktora Skworca, wyznaczyła jego następcę.

Wcześniej pisaliśmy: Abp. Wiktor Skworc złożył rezygnację. "Krył" kapłanów molestujących dzieci?

Oficjalny komunikat Nuncjatury Apostolskiej:

"Ojciec Święty Franciszek mianował arcybiskupem koadiutorem archidiecezji katowickiej dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji ełckiej Adriana Józefa Galbasa SAC, zwalniając go jednocześnie ze stolicy tytularnej Naisso i posługi biskupa pomocniczego."

Kim jest biskup koadiutor

Biskup koadiutor to biskup pomocniczy z prawem następstwa na biskupa diecezjalnego. „Z chwilą wakansu stolicy biskupiej, biskup koadiutor staje się od razu biskupem diecezji, dla której został ustanowiony, jeśli zgodnie z przepisami prawa objął swój urząd” – podaje Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 409 – § 1).

Abp. Józef Gałbas pochodzi z Bytomia

Adrian Józef Galbas urodził się w Bytomiu. Ma 53 lata. Jest doktorem teologii duchowości. Studiował też dziennikarstwo. W czasie dotychczasowej posługi pełnił m.in. funkcję prefekta alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie. W latach 2011-2019 był prowincjałem Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. 12 grudnia 2019 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji ełckiej. Święcenia biskupie przyjął 20 stycznia 2020 roku. W Konferencji Episkopatu Polski pełni m.in. funkcję przewodniczącego Komisji ds. Apostolstwa Świeckich. Jest także koordynatorem w Kościele w Polsce trwającego synodu o synodalności.

Kiedy nowy arcybiskup zastąpi Skworca?

Nie jest jasne, kiedy dokładnie nowy arcybiskup miałby zastąpić na stanowisku Wiktora Skworca. Skworc na razie nie ogłosił, że zamierza ustąpić ze stanowiska. Urzędujący metropolita ma jeszcze dwa lata do emerytury. Ciążą na nim poważne oskarżenia, że gdy był biskupem tarnowskim, zaniedbał sprawy wykorzystania seksualnego popełnionego wobec osób małoletnich przez dwóch kapłanów tej diecezji.

W lipcu 2021 r. abp Wiktor Skworc złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Stałej Konferencji Episkopatu Polski i z funkcji przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa KEP. Wystąpił też z prośbą o wyznaczenie arcybiskupa koadiutora w archidiecezji katowickiej.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji im. Brata Alberta, historyk Kościoła, zajmujący się tropieniem przestępstw pedofilskich w polskim Kościele tak wtedy na łamach "Dziennika Zachodniego" komentował decyzję Skworca o rezygnacji z funkcji w Konferencji Episkopatu Polski i prośbę o wyznaczenie koadiutora: - To ucieczka do przodu zaplanowana po to, by nie składać rezygnacji z funkcji metropolity katowickiego. Próbuje ustalić warunki kompromisu. Z głównej funkcji zrezygnować samodzielnie nie zamierza. Ot, tonący brzytwy się chwyta.

List arcybiskupa metropolity katowickiego, Wiktora Skworca

Drodzy Diecezjanie,

w nawiązaniu do komunikatu Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z dnia 4 grudnia br. pragnę poinformować, iż zakończył się proces wyłaniania wyznaczonego na moją prośbę arcybiskupa koadiutora. Zgodnie z obowiązującym kodeksem prawa kanonicznego Stolica Apostolska może przydzielić biskupowi diecezjalnemu biskupa koadiutora, który ma również prawo następstwa (kan. 403 § 3). Do jego obowiązków należy między innymi wspomaganie biskupa diecezjalnego w zarządzaniu diecezją (kan. 405 § 2). Z woli Ojca Świętego urząd ten powierzony został dotychczasowemu biskupowi pomocniczemu diecezji ełckiej Adrianowi Galbasowi.

Jak wspomniałem w mojej „Prośbie o modlitwę” skierowanej do wiernych archidiecezji katowickiej w tegoroczną uroczystość Świętego Jacka, na proces wyłaniania biskupa Kościoła patrzymy zawsze z wiarą. W duchu słów św. Jana Pawła II z „Tryptyku Rzymskiego” prosiliśmy Ducha Świętego, aby „wskazał” dobrego pasterza, który w przyszłości przejmie stery Kościoła na Górnym Śląsku w trudnym czasie nieuchronnych zmian gospodarczo-społecznych. Dziękujemy Ojcu Świętemu za wyznaczenie do tej funkcji pasterza pochodzącego z Bytomia, który niespełna dwa lata temu, 11 stycznia 2020 r., w katedrze św. Wojciecha w Ełku przyjął sakrę biskupią i jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Pax Christi” (Pokój Chrystusa). W ramach Konferencji Episkopatu Polski został w roku 2020 przewodniczącym Rady ds. Apostolstwa Świeckich, a w 2021 członkiem Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą.

Serdecznie proszę zatem wszystkich wiernych, duchownych i świeckich – w dniu św. Barbary, naszej patronki – o osobistą i wspólnotową modlitwę w intencji arcybiskupa koadiutora Adriana Galbasa, któremu Ojciec Święty Franciszek powierzył posługiwanie Kościołowi na Ziemi Górnośląskiej.

Za dar modlitwy w tej intencji i codzienne budowanie w parafiach Kościoła – Wspólnoty składam szczere Bóg zapłać i błogosławię.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

Katowice, 4 grudnia 2021 r.,
we wspomnienie Św. Barbary, patronki archidiecezji katowickiej

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon