Projekty europejskie PO WER w Zespole Szkół Technicznych

Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu to jedna z najprężniej działających szkół w regionie w kontekście współpracy europejskiej. W przeciągu ostatniej dekady pozyskano tam ponad 6 mln złotych na realizację projektów mobilnościowych w sektorze kształcenia zawodowego. Dzięki temu na dwu- lub czterotygodniowe staże zagraniczne wyjechało prawie pół tysiąca uczniów i absolwentów. Każdego roku praktyki dla wszystkich zawodów odbywają się w Hiszpanii, Irlandii czy Wielkiej Brytanii.

Działania te kojarzone są z programem Erasmus+, jednak w przypadku mobilności zrealizowanych w ostatnich trzech latach był to Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – projekt Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zespół Szkół Technicznych kończy we wrześniu 2022 realizację dwóch projektów tego typu. Pierwszy, rozpoczęty w roku 2019 - „Staże na południu Europy dla techników ZSTIO szansą na lepszy start w zawodzie”, o wartości 641 376,99 PLN pozwolił na odbycie staży w zagranicznych przedsiębiorstwach dla 61 osób. W przypadku tego projektu, pandemia pokrzyżowała plany wyjazdowe i projekt został wydłużony o rok, dzięki czemu udało się ostatecznie wysłać zagranicę planowaną liczbę beneficjentów.

Zespół Szkół Technicznych

Drugi, rozpoczęty w roku 2020 – „Uzupełnienie kształcenia zawodowego ZST poprzez staże zagraniczne dla techników”, o wartości 633 070,49 PLN, umożliwił zdobycie doświadczenia zawodowego 59 uczestnikom.

Staże zagraniczne mają na celu zdobycie przez beneficjentów praktycznego doświadczenia zawodowego, poprzez pracę w przedsiębiorstwach. W przypadku informatyków są to firmy zajmujące się grafiką komputerową, sieciami komputerowymi, serwisem sprzętu komputerowego, projektowaniem stron i aplikacji internetowych. Mechatronicy pracują w firmach specjalizujących się w utrzymaniu ruchu, projektowaniem CAD, produkcją materiałów, obsługą urządzeń CNC, drukarek 3D, itp. Ekonomiści odbywają staże w biurach, oddziałach firm, księgowościach czy sekretariatach. Technicy OZE odbywają specjalistyczne kursy na temat wykorzystania systemów solarnych w produkcji energii elektrycznej i termicznej. Geodeci na podstawie pomiarów terenowych tworzą mapy w specjalistycznych programach do tego celu.

Dodatkiem podczas mobilności jest bogaty program kulturowy w postaci wycieczek do wielu ciekawych miejsc. W przypadku grup jadących do Hiszpanii są to m.in.: Sewilla, Grenada, Kordoba, Malaga, Gibraltar, Kadyks, Jerez de la Frontera, Sierra Nevada, organizowane są też wyjścia na pokazy tańca flamenco. W przypadku grup odbywających staż w Irlandii: Cliffs of Moher, Blarney, Kobh czy Ring of Kerry. Podczas mobilności duży nacisk kładziony jest również na kurs języka hiszpańskiego i angielskiego. W większości przypadków stażyści mieszkają u rodzin, co pozwala wniknąć jeszcze bardziej w kulturę i zwyczaje miejsc docelowych.

Staże to z pewnością solidna lekcja prawdziwego, dorosłego życia. I nie chodzi tylko o zdobyte umiejętności zawodowe, lecz również nowe postawy, kompetencje organizacyjne i społeczne. Do najważniejszych można zaliczyć: umiejętność organizacji miejsca i czasu pracy, podziału odpowiedzialności, pracy w zespole, poniesienia odpowiedzialności za podejmowane działania, przewidywania skutków podejmowanych działań, budowania i utrzymywania dobrych relacji ze współpracownikami, komunikacji w społeczeństwie lokalnym, zdolność dzielenia mieszkania z innymi współlokatorami, wzrost pewności siebie, nabycie otwartości i tolerancji w stosunku do odmiennych kultur, nawiązanie nowych znajomości, itd. Uczestnicy zgodnie twierdzą, że tego typu działania są mocno rozwijające, a start w rekrutacji do projektu był strzałem w dziesiątkę.

Zespół Szkół Technicznych

Oczywiście ZST nie zwalnia tempa. Aktualnie w Hiszpanii odbywa staż 15-osobowa grupa informatyków w ramach Erasmus+, a niebawem wyjeżdżają kolejne grupy. Są planowane również w tym troku szkolnym mobilności dla kadry edukacyjnej na działania typu „job-shadowing”, polegających na obserwacji zajęć w szkole partnerskiej. Ma to zmienić podejście nauczycieli do nauczania, wprowadzić nowe techniki w procesie nauczania, np. zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe, zachęcić do powrotu do nauki języków obcych, czy zaangażować w większym stopniu kadrę w działania europejskie.

Uczniowie, nauczyciele i rodzice zgodnie uważają, że projekty są potrzebne, że dają możliwości na lepszy start po zakończeniu edukacji w szkole średniej. ZST zapowiada zatem realizację następnych projektów w kolejnych latach.
WWW
FacebookYoutube


Logo
program PO WER


Subskrybuj bytomski.pl

google news icon