Przebudowa Dworcowej wkracza w kolejną fazę. Ruszyło układanie nawierzchni

Przemiana głównej ulicy handlowej Bytomia idzie pełną parą. Na odcinku od strony pl. Wolskiego wykonawca przystąpił do układania nawierzchni deptaka.

Rewitalizacja ulicy Dworcowej rozpoczęła się w listopadzie. Po kilku miesiącach prac inwestycja jest już na bardzo zaawansowanym etapie.

- Wykonawca rozpoczął już prace związane z układaniem nawierzchni z kostki ciętej na ulicy Dworcowej od strony pl. Wolskiego, dlatego też ze względu na realizowane w tym rejonie intensywne roboty, prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i w miarę możliwości wybór alternatywnych do ul. Dworcowej tras - ul. Powstańców Warszawskich i Jagiellońską - powiedział Paweł Wittich, zastępca dyrektora ds. technicznych MZDiM.

Na pozostałych odcinkach trwają prace związane z montażem odwodnienia linowego oraz roboty związane z zabezpieczeniem kabli energetycznych, natomiast od strony placu Wolskiego wykonawca przystąpił do układania nawierzchni ulicy z kostki ciętej. Ponadto realizowane są prace związane z wykonaniem schodów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych przy murze oporowym po wschodniej stronie ulicy, a także wykonywane są przyłącza do kanału technologicznego budynków wspólnot mieszkaniowych.

Przebudowa ul. Dworcowej jest przeprowadzana w sposób kompleksowy, ponieważ oprócz wykonania nowej, estetycznej nawierzchni prace obejmują również wymianę instalacji podziemnych, w tym sieci wod-kan, sieci elektrycznych i teletechnicznych, a wcześniej przeprowadzono również modernizację gazociągu biegnącego w ulicy. Dzięki temu przez długi czas nie powinno być potrzeby ponownego rozkopywania deptaka. Co więcej w ramach inwestycji wyremontowanych zostanie aż 11 tamtejszych kamienic, co dodatkowo wpłynie na poprawę wyglądu Dworcowej.

Po przebudowie na ulicy pojawi się więcej zieleni, powstaną nowe elementy małej architektury, w tym pergole, ławki, donice z roślinami i kosze na śmieci. Ruch pojazdów ma zostać uspokojony i ograniczony do niezbędnego minimum, a ponadto zainstalowany zostanie monitoring kontrolujący wjazd samochodów na Dworcową.

Inwestycja jest realizowana w ramach unijnego projektu, na który miasto pozyskało 15,3 mln zł. Wartość całego przedsięwzięcia, które obejmuje także przebudowę średniowiecznej ulicy Zaułek i remont niektórych kamienic przy Rynku wynosi ponad 26 mln zł. Liderem projektu jest ZBM-TBS sp. z o.o., natomiast uczestniczą w nim też Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. i wspólnoty mieszkaniowe.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon