Przyłącz się do sieci z BPK

Myślisz o budowie domu? Zadbaj o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Podlaczsiez BPK

Oto, co należy zrobić, aby przyłączyć się do sieci Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego (BPK).

Najpierw wniosek

Proces przyłączenia budowli do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zacznij od złożenia wniosku w formie pisemnej na wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Formularz wniosku otrzymasz w Biurze Obsługi Klienta (BOK) BPK przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobierzesz ze strony internetowej: www.bpk.pl. Wniosek powinien zawierać przynajmniej: imię i nazwisko lub nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci, informację o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości lub obiektu, wskazanie lokalizacji obiektu, w tym adres i numer działki ewidencyjnej, określenie dobowego zapotrzebowania na wodę, określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe oraz wielkość ładunku zanieczyszczeń.

Do wniosku dołącz plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, na którym określisz proponowany przebieg przyłączy do sieci. Jeśli wniosek będzie kompletny, BPK wyda dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”, który będzie ważny przez dwa lata.

Budowa i odbiór przyłącza do sieci

Kolejny krok to budowa przyłącza do sieci, przy czym należy pamiętać, że tę część realizujesz we własnym zakresie i na własny koszt, pod nadzorem inspektora BPK. Budowę zgłaszasz we wniosku do BPK co najmniej 14 dni przed jej planowanym rozpoczęciem. Dokument można pobrać ze strony www.bpk.pl. Po zakończeniu budowy i zgłoszeniu tego faktu BPK, Przedsiębiorstwo włączy nowo wybudowane przyłącze wodociągowe do sieci.

Budowa i odbiór przyłącza do sieci

Po zakończeniu całej inwestycji i podłączeniu się do sieci pozostaje nam podpisanie umowy z BPK. Do tego wystarczy wniosek i kilka załączników, by z kranu popłynęła woda, a ścieki trafiły prosto do kanalizacji.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

BPK wodomierz 264x160 3

Zabezpiecz wodomierz i wewnętrzną instalację wodociągową!

Ścieki pod kontrolą

Ścieki pod kontrolą

BPK 281 nowe 1

ZAŁATW SPRAWĘ W BPK: odpłatne przejmowanie sieci wod.-kan.

Prezes BPK m

Longin Siemlat od kwietnia na czele BPK

BPK zdjęcie główne 25 01 2022

BPK ostrzega: Uwaga na fałszywych pracowników wodociągów

Zdjęcie Główne 2

BPK remontujemy wspólnie – raz, a dobrze

The man looks at the faucet pipes valve pressure meter

Idzie zima, apel BPK: zabezpiecz wodomierz przed zmrożeniem