Punkt wydawania nr PESEL dla uchodźców z Ukrainy jest w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu

Urząd Miejski w Bytomiu zorganizował specjalny, osobny, punkt przyjmowania wniosków o nadanie numeru PESEL od uchodźców z Ukrainy.

UM Bytom
Punkt przyjmowania wniosków o PESEL w Bytomiu

Od środy 16 marca, zgodnie z zapisami specustawy, uchodźcy z Ukrainy mogą wystąpić do urzędu gminy (w przypadku miast na prawie powiatu - do urzędów miast) o nadanie numeru PESEL. Posiadanie takiego numeru ułatwia korzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie ze złożeniem wniosku o nadanie nr PESEL uchodźcy mogą też założyć profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez internet.

Specjalny punkt tylko dla uchodźców w Bytomiu

Miasta w aglomeracji śląskiej przygotowały się do możliwych kolejek, otwierając dodatkowe punkty wydawania nr PESEL, przeznaczone tylko dla uchodźców. Bytom wyznaczył osobne miejsce do przyjmowania takich wniosków - w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2. Wyznaczono tam 4 stanowiska do obsługi uchodźców. Punkt jest czynny tak jak cały Urząd: w poniedziałek od 7.30 do 17.30, wtorek-piątek od 7.30 do 15.00. Dodatkowo będzie też otwarty w sobotę 19 marca w godz. 8.00 - 15.00.

Urzędnicy spodziewają się długich kolejek w tych punktach w pierwszych dniach przyjmowania wniosków o nadanie PESEL-u i apelują o odłożenie wizyty o kilka dni.

Kto i jak może dostać numer PESEL

Numer PESEL może otrzymać każdy obywatel Ukrainy, który przybył po 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi, i złoży wniosek do dowolnego urzędu gminy.

We wniosku trzeba podać takie dane jak:

  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • kraj urodzenia i obywatelstwo,
  • data wjazdu do Polski,
  • ukraiński numer ewidencyjny – jeśli dana osoba go posiada.

Osoby, które chcą uzyskać także profil zaufany, dodatkowo zobligowane są do podania adresu e-mail i polskiego numeru telefonu.

By złożyć wniosek konieczne jest posiadanie przy sobie dokumentu, który potwierdzi dane podane we wniosku i tożsamość osoby składającej wniosek. Jeżeli ktoś nie posiada takiego dokumentu, może złożyć wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Bezpłatne zdjęcia dla uchodźców

Niezbędne jest także kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość). Specustawa pozwala gminom finansować bezpłatne zdjęcia dla uchodźców. Niektóre gminy już zawarły umowy z zakładami fotograficznymi. Wśród nich jest Bytom. Tu obywatele Ukrainy składający wnioski w urzędzie mogą wykonać takie zdjęcie bezpłatnie na miejscu (fotograf: od godziny 8.00 do 16.00).

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku

Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem trzeba przynieść osobiście do punktu wydawania numerów. Urzędnik na miejscu pobierze odciski palców. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku (ale musi mieć zrobione zdjęcie) ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia, nie pobiera się odcisków palców. Na wniosku należy złożyć własnoręczny podpis. Wydanie tego dokumentu jest bezpłatne. Numer PESEL zostaje nadany na miejscu.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon