Rekreacja na dopalaczach. Miasto rozbuduje istniejące tereny rekreacyjne

Tereny zielone w Bobrku, Rozbarku, Miechowicach i Śródmieściu przejdą rewitalizację. Zyskają nie tylko nowe atrakcje, ale też oświetlenie i monitoring, które poprawią bezpieczeństwo.

Budowa alejki na Szynolu

Miejski Zarząd Dróg i Mostów realizuje drugi etap projektu "Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia". W ramach pierwszego etapu stworzono rozbarską promenadę, przy której zlokalizowano szereg różnych atrakcji: jedyną na Śląsku siłownię ze zmiennym obciążeniem, skatepark, amfiteatr z fontanną na pl. Barbary, kilka placów zabaw i kompleks sportowo-rekreacyjny na Szynolu. Drugi etap wychodzi poza dzielnicę i obejmie także Bobrek, Miechowice i Śródmieście.

Projekt jest realizowany w pięciu częściach. Dla większości z nich rozstrzygnięto już przetargi i przekazano place budowy, natomiast w przypadku części II obejmującej dwa tereny przy ul. Witczaka i ul. Staffa konieczne było powtórzenie postępowania. Tam, gdzie udało się wyłonić wykonawcę, prace już ruszyły. To miejsca, które już dzisiaj służą mieszkańcom do spędzania w nich czasu wolnego, lecz dzięki inwestycji powinny jeszcze lepiej spełniać swoją funkcję.

Przy ul. Stalowej i Niemcewicza w Bobrku trwa wymiana istniejących urządzeń placu zabaw. Pojawią się tam nowe atrakcje dla dzieci, zostaną wytyczone alejki piesze z kostki betonowej, powstanie nowa przestrzeń rekreacyjna z urządzeniami aktywności fizycznej dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych i seniorów, a także zostaną zamontowane meble miejskie w postaci ławek z oparciem i podłokietnikami, stojaka na rowery i koszy na śmieci. W celu poprawy bezpieczeństwa teren ma zostać ogrodzony i dodatkowo oświetlony. Wykonawca zainstaluje też system monitoringu z przyłączem do istniejącej infrastruktury monitoringu miejskiego.

Na Starym Rozbarku inwestycja obejmuje dalszą rozbudowę atrakcji na tzw. Szynolu, czyli skwerze w rejonie ul. Kochanowskiego i Brzezińskiej. Projekt przewiduje instalację oświetlenia boiska sportowego, wzmocnienie sąsiedniej skarpy, montaż nowych urządzeń w siłowni zewnętrznej, stworzenie wybiegu dla psów z urządzeniami rekreacyjnymi dla czworonogów, wykonanie ogrodzenia istniejącego placu zabaw, wytyczenie nowych alejek spacerowych, rozbudowę oświetlenia parkowego. Podobnie, jak w Bobrku, i ten teren również ma zostać objęty miejskim monitoringiem.

W Miechowicach prace trwają na terenie Parku Ludowego. Wykonawca ma tam wybudować nowy plac zabaw wyposażony w urządzenia z naturalnych materiałów, które mają nawiązywać do charakteru parkowego i pałacowego oraz nie będą zakłócać swoją formą oraz kolorystyką krajobrazu. Część placu zabaw ma zostać ogrodzona. Z kolei siłownia plenerowa ma zostać przeniesiona w inne miejsce, gdzie zostaną zamontowane również urządzenia dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Oprócz tego pojawią się tam nowe meble miejskie, w tym ławki i kosze na śmieci w stylistyce nawiązującej do małej architektury znajdującej się już na terenie parku. Teren ma zostać również oświetlony i objęty systemem monitoringu miejskiego.

Tymczasem w Śródmieściu projekt jest realizowany na Grossfeldzie: na alei Marka oraz skwerze pomiędzy budynkami przy ul. Grabowej. W pierwszym z wymienionych miejsc przewidziano wymianę urządzeń, ławek i koszy na placu zabaw, przeniesienie boiska do koszykówki w inne miejsce i wykonanie nawierzchni poliuretanowej (dotychczasowe pole do gry miało nawierzchnię z mączki ceglanej) oraz piłkochwytów, stworzenie boiska do gry w bule o wymiarach 15 x 4 m, a także rozbudowę infrastruktury oświetlenia wraz z budową instalacji monitoringu i montażem kamer. Natomiast przy ul. Grabowej również zostaną wymienione urządzenia na placu zabaw, ale też powstaną nowe alejki, schody terenowe, elementy małej architektury i oświetlenie.

Wykonawcy mają 7 miesięcy na realizację inwestycji, co oznacza, że prace powinny zakończyć się na wiosnę. Projekt został dofinansowany kwotą 5,8 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon