bytom Nowa sieć wodociągowa pod Dworcową

Zdjęcie Główne 2

BPK remontujemy wspólnie – raz, a dobrze

Dworcowa i Piekarska - w przebudowie obu ulic niemały udział ma Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne, które z własnych środków wymienia sieć wodociągową oraz przebudowuje i remontuje sieć kanalizacyjną. Dzięki współpracy z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów czy Tramwajami Śląskimi prace wykonywane przez BPK są prowadzone równolegle z głównymi inwestycjami realizowanymi na wymienionych ulicach.