Bytomski Fundusz Regrantingowy

Byt sto zlotych

Rozdano 80 tys. złotych na inicjatywy mieszkańców

Mozaiki, nasadzenia drzew, rewitalizacja podwórek czy dzień postaci z bajek – dwadzieścia trzy projekty otrzymają wsparcie w ramach bytomskiego regrantingu. To mikrodotacje na inicjatywy społeczne zaplanowane na terenie objętym rewitalizacją naszego miasta.