kompania dowodzenia bytom

Nominacja Wiesława Kukuły do stopnia generała broni

Trzecia gwiazdka dla generała Wiesława Kukuły, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej

11 listopada w Kancelarii Prezydenta RP - Andrzej Duda awansował na stopień generała broni Wiesława Kukułę, dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej. To jeden z najszybszych awansów generalskich w Wojsku Polskim. Pierwszy stopień generalski, ówcześnie pułkownik Kukuła, otrzymał w 2016 roku.