Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bytomski5 ksse paiiiz

Porozumienia dla inwestycji

Bytom zawarł porozumienia z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, a wcześniej z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Obie umowy mają przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy w naszym mieście.