Porozumienia dla inwestycji

Bytom zawarł porozumienia z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, a wcześniej z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Obie umowy mają przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy w naszym mieście.

Bytomski5 ksse paiiiz

Współpraca z KSSE S.A. to dla miasta ogromna szansa. Za sprawą spółki w województwie zainwestowano około 20 miliardów złotych. Gdyby nie ona, Gliwice i Tychy najpewniej nie byłyby dziś tak prężnymi ośrodkami przemysłowymi. Dzięki porozumieniu Bytom będzie mógł korzystać z wiedzy i blisko 20-letniego doświadczenia współpracy z wielkimi, międzynarodowymi korporacjami. Na jego mocy Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji wraz z KSSE będą tworzyć rozwiązania dedykowane poszczególnym inwestycjom. - Rola strefy to w tym układzie swego rodzaju pomost między potencjalnym klientem a miastem - powiedział Piotr Wojaczek, prezes KSSE. Przedstawiciele samorządu i spółki będą odbywać comiesięczne spotkania, na których będą pracować nad nowymi projektami i podsumowywać prowadzone działania. Strefa pomoże gminie również lepiej przygotowywać tereny inwestycyjne, wesprze merytorycznie strategie zagospodarowania Bytomia oraz będzie rekomendować i prezentować ofertę miasta potencjalnym inwestorom.

Zawarte porozumienie ma także pomóc we włączeniu terenów po dawnej Kopalni Powstańców Śląskich do strefy ekonomicznej. To zarazem największy obszar w jednym kawałku jakim dysponuje gmina oraz jeden z najatrakcyjniejszych ze względu na lokalizację przy Drodze Krajowej nr 11, węźle autostrady A1 i bliskości Północnej Obwodnicy Aglomeracji Górnośląskiej. W połączeniu z ustawowymi przywilejami dla inwestorów zapewnianymi przez strefę powyższy teren może przynieść miastu setki, jak nie tysiące nowych miejsc pracy. Na początku roku Bytom uzyskał niemalże 17 mln zł unijnej dotacji na uzbrojenie 20-hektarowego obszaru dawnej kopalni, a jeszcze wcześniej przystąpiono do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla niego. Dzięki temu inwestycja w tym miejscu będzie jeszcze szybsza i prostsza do zrealizowania.

W 2011 roku w obręb Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej włączono działkę przy ul. Adamka, w sąsiedztwie DK79 o powierzchni ok. 4 tys. m2. Firma 3S planuje wybudować tam Data Center, będące zastępczym ośrodkiem dla bliźniaczego centrum funkcjonującego na katowickiej Mrówczej Górce. Do dziś jednak nie ruszyły tam żadne prace, bo spółka wciąż rozbudowuje główne Data Center, które już dziś jest największym na Górnym Śląsku. Niestety nie wiadomo kiedy przyjdzie kolej na budowę w Bytomiu.

W połowie stycznia władze miasta zawarły także inne porozumienie, które ma umożliwić dotarcie z ofertą gminy do największych firm. Podpisano je z Polską Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Ten sojusz może przynieść bardzo duże korzyści dla miasta, bowiem PAIiIZ z ramienia rządu odpowiada za współpracę z wielkimi, zagranicznymi inwestorami. W ramach zawartego porozumienia podejmowane będą wspólne działania mające na celu profesjonalne przygotowanie do pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych, poprzez podnoszenie umiejętności w zakresie przygotowywania ofert inwestycyjnych, gromadzenia i udzielania informacji gospodarczych, tworzenia i zarządzania bazami danych dotyczącymi gospodarki miasta.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon