przystanki autobusowe

Zielony przystanek przy chorzowskiej tężni 5

Przystanki w Bytomiu się zazielenią

Kilka pierwszych przystanków w naszym mieście się zazieleni. I nie tylko chodzi tu o sam kolor. Miasto planuje obsadzić je roślinami, co ma zapewnić oczekującym więcej ochłody i poprawić estetykę przestrzeni publicznej.