rewitalizacja ulicy Dworcowej

Przebudowa dworcowej

Dworcowa miała być gotowa, a nie jest. Będą kary dla wykonawcy

Rewitalizacja ulicy Dworcowej się przedłuża. Choć w ostatnim czasie wykonawca skierował do robót dodatkowe siły, to inwestycja wciąż nie została ukończona. Miasto straciło już cierpliwość i zaczęło naliczanie kar umownych za niedotrzymanie terminów.