Ulica Miarki. Nowa organizacja ruchu już na stałe. Sprawdź, jak będzie wyglądać

Dzisiaj, 18 listopada 2021 r., na spotkaniu z mieszkańcami ulicy Miarki w Bytomiu przedstawiono wyniki konsultacji w sprawie tej ulicy i nową, ale wprowadzoną już na stałe, organizację ruchu.

W połowie września 2021 r. wprowadzono tymczasową, testową (na ok. 1,5 miesiąca – ale to się przedłużyło już do 2 miesięcy) organizację ruchu na tej ulicy Miarki. Składają się na nią:

  • zawężenie jezdni ulicy z dwóch pasów do jednego na odcinku od gmachu poczty do budynku numer 54, z pozostawieniem odcinka dwupasmowego na początku (od skrzyżowania z pl. Wolskiego i ul. Jagiellońską do gmachu poczty) i na końcu (od budynku nr 54 do rozplotu jezdni w kierunkach na Kraków i na Katowice), a także pasów dodatkowych do skrętu w lewo,
  • esowanie jezdni, czyli odgięcie toru jazdy dla samochodów,
  • poprowadzenie wzdłuż prawie całej ul. Miarki ścieżki rowerowej,
  • przeniesienie parkingów z chodników na jezdnię i wprowadzenie dodatkowych parkingów w układzie równoległym lub skośnym,
  • nowe przejście dla pieszych na wysokości budynku numer 52,
  • zabezpieczenie przestrzeni postojowej dla śmieciarek w sąsiedztwie bram wjazdowych do nieruchomości położonych przy ulicy

Autorem koncepcji zmian w organizacji ruchu na ulicy Miarki jest Zespół Metropolitalnej Szkoły Prototypowania, złożony ze specjalistów zajmujących się inżynierią ruchu, transportem publicznym, urbanistyką i rewitalizacją z różnych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To ci specjaliści w czerwcu 2021 roku przeprowadzili konsultacje społeczne wśród użytkowników ul. Miarki. Zgodnie z ich sugestiami, zaprojektowali testową organizację ruchu.

18 listopada 2021 r. przedstawiono wyniki konsultacji i badań, a także werdykt miasta, co do stałej organizacji ruchu.

Zespół Metropolitalnej Szkoły Prototypowania, na podstawie badań, zarekomendował miastu Bytom tymczasową organizację ruchu jako stałą, z drobnymi zmianami.

Jednak władze Bytomia nie zdecydowały się na to rozwiązanie. - Zamówiliśmy dodatkową analizę dla miasta - mówi Michał Bieda, wiceprezydent Bytomia. - Zdaniem ekspertów liczba samochodów wjeżdżających na ulicę Miarki spod tunelu zmniejszyła się. Jednak sama ulica Miarki się nie korkowała, ale był problem z wjazdem na Miarki spod wiaduktu. Tym, co powodowało zastopowanie ruchu było przejście dla pieszych. Wg nowego prawa pieszy ma teraz pierwszeństwo już w czasie zbliżania się do pasów - dodał wiceprezydent.

Miasto zdecydowało się na przywrócenie 2 pasów na ulicy Karola Miarki, ale z innymi sposobami ograniczenia ruchu. Wg miasta pozwoli to zachować bezpieczeństwo i zminimalizować efekt zmiany na Łagiewnckiej i Zabrzańskiej.

W finalnej organizacji ruchu mają być 2 pasy ruchu o szerokości 3 m, po bokach - parkingi na jezdni o szerokości 2,5 m. Z jednej strony - ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4 m, z drugiej - chodnik o szerokości 2 m.

Będzie też przebudowane przejście dla pieszych, będzie miało azyl w środku.

Docelowa organizacja ruchu wymaga przebudowy skrzyżowania i wysp i ma być wprowadzona w czerwcu 2022 roku. Wcześniej - będzie etap przejściowy, czyli wydłużenie suwaka do skrzyżowania z Moniuszki, bez ścieżki rowerowej na tym fragmencie. To będzie wprowadzone w grudniu lub styczniu.
Pojawi się też tymczasowa sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych, która ma pozwolić pieszym przechodzić przez jezdnię, ale tylko grupowo.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon