W bytomskiej Budowlance będą szkolić przyszłych żołnierzy

Ministerstwo Obrony Narodowej wydało zgodę na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Państwowych Szkołach Budownictwa w Bytomiu. Uczniowie po ukończeniu szkolenia uzyskają status żołnierza rezerwy i będą mogli wstąpić do czynnej służby wojskowej w siłach zbrojnych RP oraz rozpocząć studia na wyższej uczelni wojskowej.

Panstwowe szkoly budownictwa

Szkoła od pewnego czasu współpracuje z 34. Śląskim Dywizjonem Rakietowym Obrony Powietrznej w Bytomiu. W Budowlance już funkcjonują tzw. klasy mundurowe, lecz istnieją jako klasy realizujące programy innowacji pedagogicznej, które nie są nadzorowane przez MON pod względem organizacyjno-dydaktycznym. W tym roku szkolnym funkcjonowały cztery takie klasy, w których uczy się 77 osób.

Pod koniec lutego, zaledwie kilka dni po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, bytomska Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w X Liceum Ogólnokształcącym w Państwowych Szkołach Budownictwa. Resort właśnie zatwierdził ten wniosek.

- Jeśli w wyniku naboru zbierzemy odpowiednią ilość uczniów, wówczas oddział przygotowania wojskowego powstanie od września 2022 roku - stwierdziła Jagoda Małek, wicedyrektor PSB.

Uczniowie w dalszym ciągu będą pobierać ogólną edukację, ale oprócz typowych lekcji, które są prowadzone w każdym liceum, będą uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych według programu określonego przez rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej. W części teoretycznej program będzie realizowany przez szkołę, natomiast w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową. Szkolenie będzie kończyć 50-godzinny obóz szkoleniowy przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.

Liceum w PSB może liczyć na dodatkowe środki finansowe z resortu obrony m.in. na niezbędne doposażenie, w tym zakup pełnego umundurowania uczniów, hełmów ochronnych, busoli lub kompasów, kamizelek taktycznych, replik broni palnej i granatów ręcznych, masek przeciwgazowych, plecaków medycznych z wyposażeniem do kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz radiotelefonów. Dofinansowane mają być także dojazdy na zajęcia w jednostce wojskowej oddalonej od szkoły o ponad 60 kilometrów.

Program oddziałów przygotowania wojskowego uruchomiono na początku 2020 roku jako rozwiązanie systemowe zwiększające upowszechnianie edukacji w zakresie obronności. Resort chce w ten sposób zwiększyć zasilanie rezerw osobowych Wojska Polskiego ochotnikami, co w dalszej perspektywie ma przełożyć się na zwiększenie liczebności polskich sił zbrojnych.

Klasy mundurowe nie tylko w Budowlance

Liceum w Państwowych Szkołach Budownictwa będzie już drugą placówką w naszym mieście, w której będzie funkcjonować oddział przygotowania wojskowego. W 2020 roku MON wydało zgodę na utworzenie takich klas w Liceum Ogólnokształcącym Zakładu Doskonalenia Zawodowego mieszczącym się zaledwie 100 metrów od Budowlanki.

Warto wspomnieć, że w Bytomiu istnieje również klasa policyjna w VII LO w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcącym. Nauka odbywa się w niej pod patronatem Wyższej Szkoły Policji ze Szczytna. Obok standardowego programu realizowane są w niej zajęcia z prawoznawstwa, prawa administracyjnego, prawa karnego i cywilnego, natomiast uczniowie uczestniczą również w obowiązkowych zajęciach samoobrony i poznają psychologię pracy policjanta.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Budynek LO nominowany do konkursu

"Sikorak" najbardziej filmowym miejscem w województwie?

Pierwsze od 16 lat nowe przedszkole w Bytomiu

Pierwsze od 16 lat przedszkole powstało w Bytomiu [ZDJĘCIA]

Karolina Kruszewska na liście Forbesa

Bytomianka - Karolina Kruszewska na liście Forbesa

Pjatk bytom

W Bytomiu znów będą studiować informatycy

What If Szkoła językowa Bytom

Jak wykorzystać wakacje na naukę języka obcego?

Elektronik Bytom 3

Ósmoklasiści powinni poznać bytomski Elektronik!

Podyplomówka

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki