Kolejna sesja likwidacyjna

W tym miesiącu radni mają wiele uchwał do przegłosowania. Najwięcej emocji wzbudzają jednak uchwały dotyczące zlikwidowania kilku bytomskich dzielnic. Będzie też o budżecie obywatelskim.

Bytomski4 bartyla3

Kontrowersyjne projekty uchwał dotyczą likwidacji dzielnic Bobrek, Górniki oraz Stolarzowice. W uzasadnieniu projektu brakuje argumentów, które wyjaśniałyby mieszkańcom przyczyny zmian. Czytamy jedynie o tym, że wcześniej zlikwidowano Radę dzielnicy Miechowice, więc teraz czas na resztę. Decydując o dzielnicy Miechowice, w oficjalnych komunikatach wskazywano na potrzebę poprawy sytuacji finansowej miasta. Przytaczano też argumenty, że zainteresowanie mieszkańców działalnością Rady Miechowice jest znikome. Pomysł miechowicki Bytomskiej Inicjatywy Społecznej (BIS), konkretnie radnych tego ugrupowania nie przypadł do gustu mieszkańcom. We wrześniu br. kiedy głosowano likwidację Miechowic, na sali sesyjnej była obecna grupka osób z transparentami o treści: "Nie dla likwidacji dzielnicy", "Nie słuchaj radnych nasz prezydencie". Powszechnie bowiem wiadomo, że Prezydent Bartyla, również nie jest zachwycony pomysłem swoich radnych. A przez Internet przetoczyła się fala krytyki pod adresem pomysłodawców. Nieoficjalnie – Rady dzielnic to polityczne zagrożenie dla urzędujących radnych. Pisaliśmy o tym w artykule: „Referendyści nie lubią inicjatyw obywatelskich?”.

Na pewno możemy być zadowoleni z innego pomysłu, który radni będą przedstawiać na najbliższej sesji. Mowa o projekcie „budżetu obywatelskiego”. Na razie uchwała będzie dotyczyć konsultacji społecznych w tej sprawie, ale to krok w dobrym kierunku. Więcej pisaliśmy o tym w artykule „Budżet obywatelski na wyścigi”. W porządku obrad widnieje projekt autorstwa Platformy Obywatelskiej, jednak nieoficjalnie wiemy, że nie będzie nawet głosowany. Zostanie wycofany z powodów formalnych, a nowy, już autorstwa BIS, będzie przedstawiony wraz z budżetem gminy na przyszły rok. Na ten cel zostały już podobno zarezerwowane środki – 2 mln zł.

Na koniec niespodzianka dla handlujących samochodami. Nie będzie opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego? Na to wygląda. „Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego” –możemy przeczytać w porządku obrad.

PORZĄDEK POSIEDZENIA XXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU W DNIU 25 LISTOPADA 2013 ROKU godz. 14.00

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/67/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2013-2028, zmienionejuchwałą nr XII/153/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 marca 2013 r. (R-340).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2013 rok. (R-341).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dzielnicy Bobrek (R-335).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dzielnicy Górniki (R-336).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dzielnicy Stolarzowice (R-337).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytomia (R-325).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Bytomia (R-326).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego (R-310).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/240/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego (R-342).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (R-333).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie osiedlenia się w Bytomiu rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji w 2014 r. (R-331).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/80/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Bytomia na 2013 r. z późn. zm. (R-330).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Bytomskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 -2020) (R-327).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/128/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1 w Bytomiu z późn. zm. (R-332).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu z przeznaczeniem na prowadzenie Sekcji Obsługi Ubezpieczonych w Bytomiu (R-323).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu z przeznaczeniem na zainstalowanie tablic reklamowych oraz ekspozytury na ulotki reklamowe (R-324).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej na dziecko dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Bytomia (R-338).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Bytomiu (R-344).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Bytomia konsultacji społecznych pilotażowego projektu „Budżet Obywatelski 2014 w Bytomiu" (R-322).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/76/12 z dnia 17.12.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia oraz ustalenia stawki opłaty (R-343).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji do spraw Dzielnic

(R-334).

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon