Wiadukt między Bobrkiem a Szombierkami do przebudowy

Nierówna nawierzchnia z kostki na wiadukcie w ciągu ul. Zabrzańskiej to zmora każdego kierowcy, który po nim przejeżdża. Obiekt wreszcie doczeka się przebudowy.

Hubert Klimek / UM Bytom
Wiadukt na ul. Zabrzańskiej

Miejski Zarząd Dróg i Mostów zawarł umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą przebudowy wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową w rejonie ul. Wytrwałych. Prace przeprowadzi firma PRIMOST Południe sp. z o.o. z Będzina. Inwestycja będzie realizowana w systemie "projektuj i buduj". Zgodnie z umową etap projektowy potrwa 5 miesięcy, zaś część realizacyjna zajmie kolejne 7 miesięcy.

- Z wiaduktu drogowego na ul. Zabrzańskiej w Bytomiu - Bobrku korzystają codzienne setki samochodów, a także autobusy komunikacji miejskiej dowożące pasażerów do Rudy Śląskiej oraz dzielnic naszego miasta - powiedział zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda. - Inwestycja została podzielona na dwie części. Wykonawca najpierw będzie musiał opracować dokumentację projektową oraz uzyskać niezbędne decyzje, a następnie będzie mógł przystąpić do robót budowlanych - dodaje wiceprezydent.

Prace powinny rozpocząć się na przełomie wiosny i lata przyszłego roku. Po wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu wykonawca rozpocznie rozbiórkę fragmentu konstrukcji i nawierzchni jezdni oraz chodnika, przebuduje przęsła wiaduktu, położy nową nawierzchnię jezdni i chodnika, a także naprawi elementy wyposażenia obiektu. Roboty będą prowadzone przy utrzymaniu ruchu pieszego, samochodowego oraz tramwajowego, jednak z oczywistych względów uczestnicy ruchu będą musieli liczyć się z pewnymi utrudnieniami.

Przedsięwzięcie jest realizowane z własnych środków Miasta Bytom. Jego koszt wyniesie niecałe 2,2 mln zł.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon