Wiceprezydent Bytomia pokieruje Związkiem Subregionu Centralnego

Michał Bieda został wybrany na przewodniczącego zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Decyzja wójtów, burmistrzów i prezydentów była jednogłośna.

Subregion Centralny
Zgromadzenie subregionu

We wtorek, 25 czerwca do Muzeum Śląskiego w Katowicach zjechali się przedstawiciele 81 samorządów należących do Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, by wziąć udział w walnym zebraniu członków związku. Spotkanie poprowadził prezydent Katowic Marcin Krupa.

W trakcie walnego wybrano nowych członków zarządu oraz komisji rewizyjnej. Na miejsce ustępującego przewodniczącego zarządu - Mariusza Śpiewoka, byłego wiceprezydenta Gliwic - prezydent Bytomia Mariusz Wołosz zgłosił kandydaturę swojego zastępcy, Michała Biedy. Zgromadzeni samorządowcy jednogłośnie wybrali go na szefa związku.

Zgodnie ze statutem zarząd związku tworzy 15 członków. Po 3 swoich przedstawicieli deleguje każdy z podregionów (bytomski, gliwicki, sosnowiecki, tyski, katowicki) oraz co najmniej 1 przedstawiciel reprezentuje powiaty ziemskie. Zarząd jest organem wykonawczym, który kieruje działalnością Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Na jego czele stoi przewodniczący.

– Związek umożliwia samorządom wykorzystanie miliardów złotych ze środków unijnych w oparciu o porozumienie i kompromis. Dziękując za zaufanie i wybór, życzę całemu Zarządowi i wszystkim członkom Związku owocnej kadencji i skutecznego wykorzystania szansy, jaką dają fundusze unijne – powiedział Michał Bieda.

Subregion odpowiada m.in. za wykorzystanie funduszy europejskich z tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W obecnej perspektywie finansowej powyższe środki będą przeznaczane m.in. poprawę efektywności energetycznej budynków, ochronę przyrody i bioróżnorodności, zakup taboru dla transportu zbiorowego, budowę regionalnych tras rowerowych, rozwój kultury i turystyki, czy wsparcie energetyki rozproszonej opartej na OZE.

Gminy i powiaty zrzeszone w związku obejmują ok. 45 proc. powierzchni całego województwa oraz ok. 60 proc. jego populacji.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon