"Wielka woda" w Bytomiu wkrótce będzie tylko historią

Fragment ulicy Piłsudskiego w Bytomiu przynajmniej kilka razy w roku znika pod wodą, gdy nad miastem przechodzą gwałtowne nawałnice. Problem ma rozwiązać budowa ogromnego zbiornika pod powierzchnią placu Sobieskiego.

Kaczka na Pilsudskiego

Za drugim podejściem udało się rozstrzygnąć przetarg na przebudowę dróg i chodników w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego. Oficjalna nazwa inwestycji jest nieco myląca, bo można by odnieść wrażenie, że jej przedmiotem będzie wymiana nawierzchni. Tymczasem w tym przedsięwzięciu najważniejsze będzie to, co jest ukryte pod ziemią i niewidoczne dla wzroku mieszkańców, czyli kanalizacja deszczowa.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów zamierza przeprowadzić gruntowną przebudowę infrastruktury deszczowej w tym rejonie, aby rozwiązać problem zalewania fragmentu ulicy Piłsudskiego pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Piekarską a Chrobrego. Jak wykazały ekspertyzy zlecone przez miasto, to właśnie tam spływają wody opadowe z obszaru około 500 hektarów obejmującego znaczną część Śródmieścia sięgającego aż ul. Tarnogórskiej i Olimpijskiej.

W tym celu urzędnicy chcą m.in. wybudować nowy kanał pod ul. Piłsudskiego, przywrócić do eksploatacji wyłączony kanał o dużej średnicy, który powstał jeszcze przed wojną, a także wybudować zbiornik retencyjny pod powierzchnią placu Sobieskiego. Jego zadaniem będzie odbieranie nadmiaru wody podczas gwałtownych deszczów, która do tej pory zalewała ulicę Piłsudskiego z powodu zbyt małej przepustowości kanalizacji.

Zakres inwestycji jest bardzo szeroki i został podzielony na dwie części realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz Bytomskie przedsiębiorstwo Komunalne. Pierwszy etap inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego podziemnego oraz układu drogowego wzdłuż DK 94, czyli ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Chrobrego wraz z przebudową obydwu tych skrzyżowań. Warto dodać, że w ramach inwestycji przebudowana zostanie także ulica Matejki od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Szkolnej. W ramach drugiego etapu powstanie projekt budowlany i zostanie wybudowana sieć oraz przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Piłsudskiego-Matejki.

- Kompleksowe zamówienie obejmuje przebudowę jezdni, chodników wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz retencjonowanie wód, celem nie tylko poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i ograniczenia hałasu, ale również ograniczenia występujących tam podtopień, które zdarzają się podczas gwałtownych opadów atmosferycznych - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Całe przedsięwzięcie ma potrwać łącznie 3 lata, z czego w pierwszym roku będzie musiała powstać dokumentacja projektowa, a na jej podstawie wykonawca będzie musiał uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia i pozwolenia na budowę. Przez pozostałe dwa lata będą prowadzone prace budowlane.

- W trakcie realizacji inwestycji wykonawca będzie również zobowiązany do opracowania tymczasowej organizacji ruchu, która będzie podlegać zaopiniowaniu i zatwierdzeniu. Na jej podstawie zostaną wprowadzone objazdy na czas prowadzonych robót - mówi Paweł Wittich, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

Na realizację inwestycji miasto Bytom pozyskało dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 30 mln zł. Łączny koszt tego przedsięwzięcia wyniesie niecałe 45 mln zł. Pod względem wartości będzie więc przekraczać nawet rewitalizację ul. Dworcowej, czy budowę nowego lodowiska.

- To jedna z najważniejszych inwestycji, jaka zostanie zrealizowana w najbliższych latach a do realizacji której od dłuższego czasu trwały przygotowania. Najpierw na zlecenie gminy przygotowany został raport dotyczący pracy kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego w czasie opadów nawalnych, a następnie miasto pozyskało blisko 30 mln zł ze środków rządowych na przebudowę układu drogowego wraz z siecią kanalizacji deszczowej w części ul. Piłsudskiego i Matejki oraz pl. Sobieskiego - mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. - Inwestycja ta znacznie przekroczyła środki, jakie gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład, dlatego na wrześniowej sesji Rady Miejskiej przeznaczyliśmy z budżetu miasta ponad 9,5 mln zł, aby rozstrzygnąć postępowanie o zamówienie publiczne i wyłonić wykonawcę tej inwestycji - dodaje.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon