Wpierw pojechały tramwaje. Czas na powrót samochodów na Piekarską

Po tym, jak na ulicę Piekarską powrócił słynny tramwaj 38, droga zostanie również otwarta dla samochodów. Kierowcy muszą liczyć się z sporymi zmianami.

Arkadiusz Janocha / UM Bytom
Tramwaj na ulicy Piekarskiej

Przebudowa ulic Piekarskiej i Sądowej jest wspólnym przedsięwzięciem spółki Tramwaje Śląskie oraz Miasta Bytom. Inwestycja w części tramwajowej jest finansowana w 76% ze środków Unii Europejskiej, natomiast w zakresie drogowym 36% środków pochodzi z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a kolejne 35% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna wartość prac wyniosła 58,7 mln zł.

28 października przywrócono ruch tramwajowy na obu ulicach, natomiast w tę niedzielę, 12 listopada po godzinie 15:00 droga zostanie otwarta również dla samochodów. Kierowcy muszą jednak zwrócić szczególną uwagę na nową organizację ruchu, ponieważ wprowadzono poważne zmiany:

  • wybudowana została nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Piekarskiej z ul. Powstańców Śląskich oraz wykonano modernizację sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Sądowej z ul. Powstańców Warszawskich w związku z rozbudową linii tramwajowej;
  • wyznaczono nowe drogi dla rowerów, które łączyć będą okolice skrzyżowania ul. Piekarskiej - Piłsudskiego z placem Kościuszki oraz istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Wrocławskiej;
  • wyznaczono nowe przejścia dla pieszych na ul. Piekarskiej oraz na jej bocznych wlotach, w rejonie skrzyżowań z ul. Powstańców Śląskich, z ul. Grottgera, z ul. Orląt Lwowskich, z ul. Prusa, a także na ul. Sądowej w rejonie skrzyżowania z placem Kościuszki i w rejonie skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawskich;
  • wprowadzono ruch jednokierunkowy na ul. Piekarskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicami Jainty - Wrocławską, a także ograniczenia tonażowe w postaci zakazu wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 5t z wyjątkami wskazanymi na tabliczce;
  • wprowadzono ograniczenie prędkości do 40km/h na całej ul. Piekarskiej z wyjątkiem odcinków, na których zastosowano ograniczenie do 30km/h, tzn. na odcinkach w rejonie przystanków wiedeńskich przy cmentarzu Mater Dolorosa oraz w rejonie peronów przystankowych w pobliżu Zakładu Pogrzebowego, a także na odcinku ul. Piekarskiej od skrzyżowania Piłsudskiego w kierunku ul. Wrocławskiej;
  • wprowadzono oznakowanie drogowe miejsc, w których dopuszczono postój pojazdów;
  • wprowadzono podział pasów ruchu na wlotach do ul. Piekarskiej, tzn. obustronnie na wlotach ul. Powstańców Śląskich oraz na wlocie al. Legionów, a także wykonana zostanie korekta pasów ruchu na wlocie ul. Piłsudskiego do Piekarskiej, polegającej na umożliwieniu jazdy na wprost lub w prawo tylko z pasa prawego, natomiast pas lewy będzie służył tylko do skrętu w jednokierunkowy odcinek ul. Piekarskiej;
  • wykonano korektę oznakowania miejsc postojowych wzdłuż ul. Sądowej w związku ze zmianą geometrii ulicy;
Linia 38 Bytom

Może Cię zainteresować:

Wraca legendarna linia tramwajowa 38. Z trasą wydłużoną do placu Sikorskiego

Autor: Michał Wroński

27/10/2023

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon