Wygraj podwójny bilet na koncert Silesia of Love w Katowicach. Regulamin konkursu

Dokładnie w walentynkowy wieczór, 14 lutego 2022 r., w Katowicach odbędzie się koncert muzyki filmowej i musicalowej Silesia of Love. Sprawdź, jak wygrać bilety na to wydarzenie.

Silesia of Love

Silesia of Love to będzie świetne wydarzenie. Niezwykłe muzyczne emocje zagwarantuje niesamowita Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej oraz zaproszeni goście znani z największych scen teatrów muzycznych i musicalowych w Polsce. Koncert odbędzie się 14 lutego 2022 r. o godz. 19.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Więcej na temat koncertu: SILESIA OF LOVE - Niezwykły koncert muzyki filmowej i musicalowej w MCK

Na profilu facebookowym www.facebook.com/bytomskipl organizujemy konkurs (start 10.02 o godz. 10.00), w którym można wygrać 1 podwójny bilet na Silesia of Love. Poniżej regulamin tego konkursu.

Regulamin konkursu z biletami na koncert muzyki Silesia of Love na Facebooku

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj bilety na koncert Silesia of Love w Międzynarodowym Centrum Kongresowym”

2. Organizatorem konkursu jest firma Media Operator sp z.o.o. ul. W Roździeńskiego 2a, 41-946 Piekary Śląskie

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.facebook.com/bytomskipl

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Media Operator

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Media Operator

§ 3 NAGRODY

  1. Nagrodą w Konkursie jest podwójny bilet na koncert muzyki filmowej i musicalowej Silesia of Love 14 lutego 2022 r. o godz. 19.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w liczbie 1.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebookowym www.facebook.com/bytomskipl zamieści wpis, zawierający odpowiedź na temat zadany w poście konkursowym,

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook do maksymalnie 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Bilety w formie elektronicznej zostaną przesłane Zwycięzcy mailem.

5. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Media-Operator.

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu www.facebook.com/bytomskipl

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Lufcik na korbkę

Baśniowa Szkoła Teatru w Pałacu w Miechowicach

Becek czyta, Bytom

Bytomski Festiwal Literacki dla Dzieci i Młodzieży od 13.10

Wystawa Muzeum Górnośląskie3

Wystawa w naszym muzeum tylko dla ludzi o mocnych nerwach

Oltarz w kosciele mariackim

Bytom pomaga, jak może. Będzie koncert dla Ukrainy

Foto1

Sztuka w wykonaniu kolektywu artystycznego Lufcik na Korbkę

Bytomski2 tnb wrzesienrgbmini

Koncert przy Fałata – rusza cykl "Tylko nie...

Bytomski2 988225 590205747677429 578571823 n

Ciężkie granie dla rocznego Piotrusia