Wykonawca wybrany. Otwarta droga do przebudowy Piekarskiej

Po kilku miesiącach od otwarcia ofert w przetargu wyłoniono wykonawcę przebudowy ulicy Piekarskiej i Sądowej w Bytomiu. Jedna z kluczowych inwestycji w procesie rewitalizacji miasta wreszcie będzie mogła ruszyć.

Ul. Piekarska na wysokości poczty

Na początku września Tramwaje Śląskie, Gmina Bytom i Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłosiły wspólny przetarg na przebudowę ul. Piekarskiej i Sądowej. Miesiąc później nastąpiło otwarcie ofert. Do postępowania zgłosiły się dwie firmy. Eurovia Polska S.A. zaoferowała cenę w wysokości 49 mln zł, natomiast PORR S.A. zaproponowało 54,4 mln zł za realizację tego zadania. Mimo dużej różnicy między ofertami decyzja o wyborze wykonawcy zapadła dopiero 7 stycznia.

- Po otwarciu ofert w przetargu okazało się, że wartości ofert są wyższe niż zakładany budżet zarówno w zakresie miejskim, jak w zakresie tramwajowym. W związku z powyższym konieczne było podjęcie decyzji, czy strony są gotowe ponieść większe wydatki na realizację zadania, czy też trzeba będzie przetarg unieważnić i ogłosić ponownie. Sytuacja nie była jednoznaczna, a decyzja nie mogła być podjęta pochopnie - wyjaśnia Andrzej Zowada, rzecznik Tramwajów Śląskich.

Ostatecznie zamawiający postanowili zwiększyć środki na realizację tego zadania, co pozwoliło na dokonanie oceny złożonych ofert przez specjalną komisję i finalne wyłonienie wykonawcy. W ciągu 10 dni od ogłoszenia decyzji oferenci mają czas na składanie ewentualnych odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Jeżeli żaden tego nie zrobi, to będzie mogła zostać zawarta umowa z wykonawcą, co powinno nastąpić na przełomie stycznia i lutego.

- Przypominam, że inwestycja ma być realizowana w formule zaprojektuj i buduj, a to znaczy, że w pierwszej kolejności po podpisaniu umowy prowadzone będą prace projektowe, a dopiero później budowlane - podkreśla Andrzej Zowada.

Inwestycja jest finansowana w ramach „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie do części tramwajowej wynosi ok. 64 proc., natomiast koszt przebudowy sieci wodociągowych, jezdni oraz chodników pokrywa miasto i BPK.

Przebudowa ma objąć odcinek ul. Piekarskiej od przystanku tramwajowego przy Domu Pogrzebowym do skrzyżowania z ul. Wrocławską oraz ul. Sądową. To będzie kompleksowa inwestycja, ponieważ oprócz samego torowiska zostanie wymienione wodociągi, nawierzchnia jezdni i chodników, powstaną nowe słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe wraz z siecią trakcyjną, nowe perony przystankowe (w tym tzw. przystanki wiedeńskie), miejsca postojowe, ścieżka rowerowa, a na końcu linii tramwajowej powstanie dwutorowa krańcówka z torem odstawczym. Dla podkreślenia reprezentacyjnego charakteru odcinka przy kościele, starej poczcie i Uniwersytecie Medycznym nawierzchnia zostanie wykonana z kostki ciętej, płomieniowanej.

Od momentu podpisania umowy wykonawca będzie mieć 5 miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń, po czym w ciągu kolejnego roku będzie musiał przeprowadzić roboty budowlane. Zgodnie z tym inwestycja powinna zakończyć się w 2023 roku.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon