Wykonawca zszedł z placu budowy. Lokatorzy tymczasowo dostaną grzejniki elektryczne

Za 5,7 mln złotych Grupa-AM miała wykonać termomodernizację i wymienić instalacje grzewcze w kilku budynkach z zasobów Bytomskich Mieszkań. Pracownicy zeszli jednak z placu budowy. Lokatorzy tymczasowo dostaną grzejniki elektryczne, a miejska jednostka musi znaleźć nowego wykonawcę.

UM Bytom
Kamienica w remoncie

Grupa-AM Michał Ostry miała wykonać termomodernizację i wymienić instalacje grzewcze w budynkach przy ul. Stefana Żeromskiego 6 i 14, Piotra Miętkiewicza 5 i 7 oraz Stanisława Witczaka 83 i 85. Zlecenie obejmowało także wymianę pozostałych instalacji, remont klatek schodowych i wydzielenie łazienek w poszczególnych mieszkaniach. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej przeznaczono na to 5,7 mln złotych.

Niestety robotnicy ukończyli tylko prace w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 6. Jak informuje Urząd Miejski w Bytomiu, kilka numerów dalej stan realizacji robót to około 70 proc. W pozostałych lokalizacjach tylko zaczęto remonty.

- Mimo trudności związanych z realizacją inwestycji, prowadziliśmy rozmowy z wykonawcą w sprawie kontynuowania robót i waloryzacji wynagrodzenia. Wskazaliśmy, jakie dokumenty są konieczne do wykazania jej wysokości, jednak Grupa-AM Michał Ostry nigdy nam ich nie przekazała - mówi Magdalena Górak, p.o. dyrektorki Bytomskich Mieszkań.

Nastawnia Bytom

Może Cię zainteresować:

Modernistyczna nastawnia kolejowa w Bytomiu w całości wpisana do rejestru zabytków

Autor: Michał Wroński

18/10/2022

Bytomskie Mieszkania, które są jednostką budżetową Urzędu Miejskiego w Bytomiu, wzywały wykonawcę do wznowienia robót. Bezskutecznie. Dlatego zerwano umowę z Grupą-AM

- Lokatorom, którzy mają umowy najmu, a także osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzinom z dziećmi zapewnimy grzejniki elektryczne, które umożliwią ogrzanie lokali mieszkalnych, w których nie zostały jeszcze zakończone prace związane z instalacją ogrzewania. Lokatorzy mogą też liczyć na obniżkę czynszu o 10 proc. - zapewnia wiceprezydent Michał Bieda.

Bytomskie Mieszkania muszą znaleźć nowego wykonawcę

Co dalej z niedokończoną inwestycją?

Bytomskie Mieszkania wezwały Grupę-AM do inwentaryzacji wykonanych robót. Następnie mają zamiar ogłosić nowy przetarg i wyłonić nowego wykonawcę, który dokończy inwestycję.

- Mimo rozmów, wezwań do wznowienia prac, a także konieczności poniesienia przez wykonawcę kar z tytułu odstąpienia od umowy, firma zeszła z placu budowy i nie kontynuuje rozpoczętych już prac. Dlatego będziemy poszukiwać nowego wykonawcy, który dokończy realizację prac - mówi Michał Bieda.

- Przeprowadzimy inwentaryzację przewodów kominowych i źródeł ciepła. Po jej przeprowadzeniu rozpoczniemy realizację najpilniejszych prac na koszt Bytomskich Mieszkań oraz przeprowadzimy postępowanie mające na celu wyłonienie nowego wykonawcy - dodaje Magdalena Górak.
Przekazanie czeku

Może Cię zainteresować:

Trwa zbiórka na lek dla Kuby Goniwiechy. Roczna kuracja kosztuje blisko 150 tys. zł

Autor: Aleksandra Szlęzak

17/10/2022

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon