Zabezpiecz wodomierz i wewnętrzną instalację wodociągową przed mrożeniem!

Mróz jest niebezpieczny dla instalacji wodociągowej i wodomierza! Zabezpieczenie wewnętrznej instalacji wodociągowej i wodomierza przed zmrożeniem jest obowiązkiem Odbiorcy. Pamiętajmy o zamykaniu okien w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz i rury z instalacji wewnętrznej i docieplmy instalację i wodomierz specjalną otuliną, gąbką lub kawałkiem materiału. Odpowiednie zabezpieczenie wewnętrznej instalacji wodociągowej i wodomierza ochroni je przed skutkami mrozu! W przypadku zmrożenia wewnętrznej instalacji wodociągowej lub wodomierza, prosimy w pierwszej kolejności zawiadomić zarządcę nieruchomości.

BPK wodomierz 264x160 3

WARTO WIEDZIEĆ Zarządzanie siecią wodociągową, czyli kto i za co odpowiada

ciąg główny wodociągu – eksploatuje i o jego właściwy stan techniczny dba Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Po stronie BPK leży sprawne dostarczanie wody, usuwanie awarii, przeprowadzanie remontów, dokonywanie napraw i wymiana uszkodzonych lub wyeksploatowanych odcinków sieci. BPK eksploatuje sieci wodociągowe, które są jego własnością.

przyłącze wodociągowe
- do wodomierza głównego przyłącze wodociągowe eksploatuje BPK,
- wodomierz główny jest własnością BPK. Natomiast zabezpieczenie go przed zmrożeniem
i mechanicznym uszkodzeniem leży po stronie Odbiorcy wody. W przypadku zmrożenia wodomierza lub jego mechanicznego uszkodzenia, Odbiorca pokrywa koszty zakupu wodomierza i jego wymiany.
- granicą podziału własności sieci wodociągowej jest zawór za wodomierzem głównym. Przyłącze wodociągowe za wodomierzem oraz instalację wewnętrzną za zaworem eksploatuje Odbiorca wody. Dba on o właściwy stan techniczny instalacji i we własnym zakresie usuwa wszelkie występujące awarie. Pokrywa także koszty naprawy uszkodzonej instalacji

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon