Koniec z pstrokatymi kamienicami w Bytomiu. Magistrat i konserwator zabytków wypowiadają im wojnę

Kamienica w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta przy ulicy Józefczaka została oszpecona. Właściciel Baru Zaułek bez zgody magistratu zamontował nad wejściem do lokalu szyld reklamowy. Urząd Miejski zainterweniował w sprawie i zapowiedział, że wraz z miejskim konserwatorem zabytków podjął działania mające na celu przywrócenie pierwotnego stanu elewacji budynków m.in. przy ul. Piłsudskiego, Podgórnej czy Rynku.

Na kamienicy przy ul. Józefczaka nielegalnie zamontowano szyld reklamowy

- Miejski Konserwator Zabytków podjął interwencję w sprawie ingerencji w budynek znajdujący się w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego starego miasta w Bytomiu. Zgodnie z zaleceniami, najemca ma zdemontować daszek i reklamę nad wejściem do lokalu użytkowego, które są niezgodne z uchwałą reklamową oraz przywrócić elewację budynku przy ul. Józefczaka 10 do pierwotnego stanu - poinformował bytomski magistrat.

Wiceprezydent Michał Bieda wyjaśnił, że samowolnie montowane reklamy oraz szyldy, ingerencja w kolorystkę zabytkowych kamienic to problem wielu miast. By zapobiegać takim sytuacjom w 2023 roku Rada Miejska na wniosek prezydenta Bytomia podjęła uchwałę reklamową jasno precyzującą, jakie reklamy mogą znaleźć się w tzw. strefie wrażliwej, do której należy ścisłe centrum Bytomia.

- Niestety mimo obowiązywania od kilku miesięcy uchwały reklamowej nie wszyscy najemcy i zarządcy się do niej stosują. Prosimy, aby przed montażem nowych szyldów i innych reklam zasięgać informacji w Wydziale Architektury oraz w biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, gdzie pracownicy udzielą wszelkich informacji dotyczących stosowania przepisów związanych z uchwałą reklamową oraz ochroną zabytków - zaznacza Michał Bieda.

Kamienica przy ul. Józefczaka z XIX wieku odzyskała dawny blask

Kamienicę przy ul. Józefczaka 10 wybudowano w stylu historyzmu pod koniec XIX wieku. Budynek podlega szczególnej ochronie prawnej ze względu na wpisanie zabytkowego układu urbanistycznego starego miasta do rejestru zabytków już w 1970 roku. Oznacza, to że m.in. każda zmiana elewacji, wyglądu kamienicy, wykonywane prace budowlane, ingerencja w strukturę budynku oraz montaż reklam i szyldów wymagają uzgodnień i uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

- Zwróciliśmy się już do zarządcy budynku z interwencją oraz o wskazanie danych najemcy, który dokonał samowoli, przemalowując elewację budynku oraz montując reklamę i daszek nad wejściem do lokalu użytkowego. Kamienica znajduje się w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego starego miasta Bytomia i podlega ochronie prawnej, nakładającej na właściciela obowiązek uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na zamieszczanie reklam na elewacji budynku - mówi Dominika Kściuczyk, miejski konserwator zabytków.

Elewacja kamienicy przy ul. Józefczaka 10 została przemalowana. Dodatkowo najemca lokalu wykonał reklamę niezgodną z obowiązującą uchwałą reklamową oraz daszek nad wejściem do nieruchomości. Wszystkie te roboty wykonano bez zgody prawnej oraz pozwoleń zarówno Miejskiego Konserwatora Zabytków, jak i Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Koniec z pstrokatymi kamienicami w obrębie starego miasta w Bytomiu

Jak zaznacza magistrat interwencja w sprawie montażu reklamy i zmiany elewacji przy ul. Józefczaka to kolejny przykład niestosowania się przez najemców do obowiązującego prawa. Wcześniej miejski konserwator zabytków również podejmował interwencje nakazując zdjęcie reklam na kamienicy u zbiegu m.in. ul. Józefczaka i Gliwickiej, Piłsudskiego, Podgórnej oraz na Rynku. Wszystkie zakończyły się demontażem nielegalnie powieszonych reklam i odsłonięciem historycznych elewacji budynków.

Przykład elewacji kamienicy przy Józefczaka to nie jedyne takie zdarzenie. Podobna sytuacja ma miejsce na budynku przy ul. Piłsudskiego 6, Dzieci Lwowskich oraz pl. Sikorskiego, gdzie Miejski Konserwator Zabytków również podjął interwencje mające na celu przywrócenie pierwotnego stanu elewacji budynków.

Kamienica przy ulicy Wrocławskiej Bytom

Może Cię zainteresować:

Piękna metamorfoza kamienicy z końca XIX wieku. 100 lat temu była tam restauracja, a ostatnio lombard [ZDJĘCIA]

Autor: Martyna Urban

06/06/2023

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon