Zakonnik z Bytomia podejrzany o zgwałcenie chłopca i doprowadzenie do innych czynności seksualnych dwóch kolejnych. Został aresztowany

Zakonnik z jednej z bytomskich parafii został aresztowany. Prokuratura postawiła mu szereg zarzutów, w tym zgwałcenia osoby małoletniej.

Magdalena Grabowska/bytomski.pl
Kościół pod wezwaniem św. Wojciecha, Bytom

Bytomski zakonnik, franciszkanin z parafii św. Wojciecha, znajdującej się przy pl. Klasztornym, niedaleko Rynku, został aresztowany przez sąd. Jest podejrzewany m.in. o zgwałcenie osoby małoletniej i skrzywdzenie kolejnych dwóch takich osób.

Franciszkanin z Bytomia podejrzany m.in. o zgwałcenie dziecka

Informacje bytomskiego.pl potwierdza prokurator rejonowy w Bytomiu, Marek Furdzik.

- Tak, prowadzimy śledztwo przeciwko zakonnikowi z Bytomia. Śledztwo jest już w fazie przeciwko podejrzanemu, zostały mu ogłoszone zarzuty, został przesłuchany w charakterze podejrzanego - mówi w rozmowie z bytomskim.pl prokurator Marek Furdzik.

- Jest on podejrzany obecnie o trzy czyny o charakterze seksualnym, popełnione na szkodę małoletnich poniżej lat 15, to jest przede wszystkim czyn z art. 197 par. 3 pkt. 2 w związku z art. 197 par. 1 i art. 199 par. 2 i 3 i art. 200 par. 1 i art. 189 par. 1 w związku z 11 par. 12 przy zastosowaniu 12. par. 1 Kodeksu Karnego, czyli chodzi o to, że zarzucone podejrzanemu jest dopuszczenie się w określonym, dłuższym czasie, doprowadzenia małoletniego do poddania się innym czynnościom seksualnym oraz zgwałcenia - kontynuuje prokurator Furdzik. - Ponadto podejrzany ma ogłoszone również zarzuty z art. 198 i art. 200 par. 1 w związku z 11 par. 2 i 12 par. 1 Kodeksu Karnego na szkodę dwóch pozostałych pokrzywdzonych małoletnich. Chodzi o to, iż w określonym dłuższym czasie doprowadził ich do poddania się innym czynnościom seksualnym, także przy wykorzystaniu bezradności, wynikającej z podania alkoholu, i snu. Oprócz tego podejrzany ma ogłoszone także zarzuty z art. 208 Kodeksu Karnego - 3 zarzuty, dotyczące rozpijania małoletnich. Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Nie przyznaje się on do popełnienia zarzucanych mu czynów - dodaje prokurator rejonowy w Bytomiu.

Osobami pokrzywdzonymi przez zakonnika mają być trzej chłopcy. - W chwili popełnienia czynu miały one poniżej lat 15 - przypomina prokurator Furdzik.

Nowe fakty w tej sprawie: Zakonnik z Bytomia gwałcił dzieci w podziemiach kościoła św. Wojciecha. - On nie zasługuje na nazywanie go księdzem - mówi Kamil, jego ofiara

To sami franciszkanie zgłosili sprawę do prokuratury

Bytom jako miasto należy do Diecezji Gliwickiej. Jakich konsekwencji ze strony Kościoła może spodziewać się aresztowany zakonnik? - Ponieważ Ojcowie Franciszkanie, mimo iż pracują na terenie Diecezji Gliwickiej, to jednak nie podlegają jurysdykcji Biskupa Gliwickiego, dlatego pozwolę sobie odesłać panią po stosowne informacje do przełożonych wspomnianego przez Panią zakonnika. Ojcowie Franciszkanie z Bytomia należą do Prowinicji Panewnickiej, której siedziba mieści się w Katowicach Panewnikach, ul. Panewnicka 76 - słyszymy od ks. Krystiana Piechaczka, rzecznika prasowego Diecezji Gliwickiej.

O sprawie aresztowania franciszkanina z Bytomia wie Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych, czyli franciszkanie z katowickich Panewnik. Prowincja wystosowała w tej sprawie specjalny komunikat.

- Wiemy o tej sprawie. Sam przygotowywałem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa - wyjaśnia o. Dydak K. Rycyk OFM, prowincjalny delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży. - Zawiadomienie przesłane do prokuratury zostało sformułowane na podstawie powziętych informacji już na początku 2021 roku. Konkretnie zgłosiło się do mnie kilka osób z informacjami, które stanowiły podstawę do wszczęcia przez nas natychmiastowego działania. One zaowocowały tym, że - jak wspomniałem - na początku lutego 2021 skierowaliśmy do prokuratury w Bytomiu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Obecnie postępowanie toczy się w Prokuraturze Rejonowej w Bytomiu - dodaje o. Dydak K. Rycyk.

- Gdyby zakonnik został skazany prawomocnym wyrokiem za zarzucane mu czyny, jakie zakon może poczynić kroki, jakie konsekwencje wyciągnąć w stosunku do niego? - pytamy ojca Dydaka K. Rycyka.

- Nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo decyzje nie należą do mnie, tylko do moich przełożonych. Czekamy ciągle na rezultat postępowania i wyrok sądu. Ten zakonnik obecnie przebywa w areszcie. W związku z tym całe postępowanie kanoniczne (kościelne) jest wstrzymane do czasu zakończenia postępowania państwowego. Takie są zwyczajowe procedury, jest to też zgodne z wytycznymi Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Można jedynie przewidywać, że konsekwencje skazania prawomocnym wyrokiem za takie czyny mogą być poważne - kończy o. Dydak K. Rycyk.

Komunikat Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce:

"W związku z prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Bytomiu postępowaniem w sprawie podejrzenia popełnienia czynów zabronionych przez jednego z zakonników chcę poinformować, że:

1. Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, po otrzymaniu wiarygodnych informacji o możliwości popełnienia przestępstwa przez jednego z zakonników, natychmiast podjęła stosowne działania celem zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich i wyjaśnienia otrzymanych informacji. Wspomniany zakonnik w trybie natychmiastowym został odsunięty od dotychczasowych obowiązków. Jednocześnie Prowincja – zgodnie z obowiązującym prawem – dnia 04.02.2021 r. zawiadomiła Prokuraturę Rejonową w Bytomiu o możliwości popełnienia przestępstwa w tej sprawie. Mając na uwadze najpierw dobro osób trzecich oraz chęć rzetelnego wyjaśnienia tej sprawy zarząd Prowincji do chwili obecnej ściśle współpracuje z organami państwowymi.

2. Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych nie jest stroną postępowania prokuratorskiego. Z uwagi na chronioną prawem tajemnicę śledztwa jakichkolwiek informacji możemy udzielić tylko za wiedzą i zgodą Prokuratury. Wszelkie zapytania należy kierować do Prokuratury.

3. Postępowanie kanoniczne w tej sprawie jest wstrzymane do czasu zakończenia państwowego postępowania karnego. Jest to zgodne z wytycznymi Stolicy Apostolskiej oraz wytycznymi zawartymi w instrukcji KEP".

o. Dydak K. Rycyk OFM
prowincjalny delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon