Zielona energia. Olbrzymia dotacja dla BPK

Ponad 31 mln zł dotacji przyznano BPK Sp. z o.o. na realizację projektu Budowy instalacji OZE opartej o biogaz w oczyszczalni ścieków „Centralna” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – Działanie: 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

DJI 0813 Poprawione SR 2

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy oraz rozbudowy obiektów gospodarki osadowej. Będzie to pierwsza od 20 lat tak duża inwestycja BPK w infrastrukturę Oczyszczani ścieków Centralna. W ramach realizacji zadania Spółka planuje budowę m.in. drugiej zamkniętej komory fermentacyjnej objętości około 4700 m3 wraz z maszynownią, nowego zbiornika osadów przefermentowanych oraz dodatkowych obiektów w węźle oczyszczania biogazu. Zmodernizowany zostanie też układ elektroenergetyczny obejmujący zabudowę agregatu kogeneracyjnego w nowym budynku, a całość zostanie dostosowana
do infrastruktury towarzyszącej.

Oprócz poprawy w zakresie technologii oczyszczania ścieków i obróbki osadów wzrośnie ilość produkowanej przez oczyszczalnię energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Ma to olbrzymie znaczenie pod względem ekologicznym,
ale i ekonomicznym. Procesy technologiczne zachodzące w oczyszczalni pochłaniają ogromne ilości energii elektrycznej. Zwiększenie produkcji własnej energii istotnie wpłynie więc na ograniczenie kosztów utrzymania „Centralnej”. Przeprowadzone prace pozwolą na ponad dwukrotne zwiększenie ilości wytworzonej energii elektrycznej oraz cieplnej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Obecnie ilość wytwarzanej energii elektrycznej wynosi 1492 MWh/rok, natomiast po zakończeniu projektu wyniesie ona 3200 MWh rocznie. Z kolei ilość wytwarzanej energii cieplnej wynosi obecnie 1620 MWh/rok,
a po zakończeniu projektu wartość ta wyniesie 3580 MWh/rok.

Efektem realizacji projektu będzie więc zmniejszenie wydatków z tytułu zakupu energii, poprawa efektywności energetycznej w spółce oraz w znacznym stopniu ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych gazów emitowanych przy produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych. Szacuje się, że po realizacji zadania emisja gazów cieplarnianych zmniejszy się o wartość 1209,2640 przedstawianą w tonach równoważnika CO2/rok.

Planowana całkowita wartość projektu to 45 012 500,00 zł, z czego kwota 37 048 750,00 zł to wydatki kwalifikowalne. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 31 491 437,50 zł - wysokość wkładu Funduszy Europejskich to 27 786 562,50 zł, a 3 704 875,00 zł to dofinansowanie z Budżetu Państwa z kontraktu programowego.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon