Zmiany w miejskich spółkach. Z czterech podmiotów zostały dwa

Konsolidacja Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów oraz Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej stała się faktem. Podobnie wygląda sprawa z Towarzystwem Budownictwa Społecznego i Zakładem Budynków Miejskich.

Byt mzzigk mzdim

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na czele połączonej jednostki składające się z dotychczasowego MZDiM i MZZiGK stanął Wojciech Harmansa, dyrektor MZDiM. Po reorganizacji jednostka zatrudnia ok. 200 osób, a funkcję zastępcy dyrektora ds. technicznych sprawuje Paweł Wittich, z kolei zastępcą ds. zieleni została Anna Bulanda. - Połączenie tych jednostek to przede wszystkim ukłon w stronę naszych klientów – mówi Wojciech Harmansa, dyrektor MZDiM. W jednym miejscu załatwią sprawę dotyczącą infrastruktury drogowej i zieleni – dodaje.

Dzięki temu przedsięwzięciu miało dojść m.in. do usprawnieniu systemu oczyszczania miasta, które w ostatnich miesiącach było kością niezgody. Przypomnijmy, że do czasu połączenia jednostek za naprawę dróg, chodników i ich oznakowanie odpowiadał Miejski Zarząd Dróg i Mostów, z kolei sprzątanie leżało w gestii Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej. Teraz się to zmieniło i jedna jednostka będzie odpowiedzialna za kompleksowe planowanie i realizację remontu poszczególnych ulic. Usprawni to także procedurę przetargową i wydawania decyzji.

- Przeorganizowaliśmy działy, wprowadziliśmy całodobowy system kontroli, nasi inspektorzy więcej czasu pracują w terenie, w dużej mierze zrzuciliśmy z nich ciężar wypełniania dokumentacji – mówi Wojciech Harmansa. Dyrektor podkreśla też, że udało się osiągnąć pewne oszczędności, bowiem spółki będzie obsługiwał jeden dział księgowości, kadry, informatyki oraz BHP. Co ciekawe, pomimo tego, jak przyznaje magistrat, reorganizacja nie pociągnęła za sobą zmian kadrowych i zwolnień. Nie oznacza to jednak, ze liczba pracowników nie zmalała. Niektórzy przeszli bowiem na emeryturę, a kilkoro przeniosło się do innych jednostek.

ZBM – TBS Sp. z o.o.

Zmiany zaszły także w przypadku Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Zakładu Budynków Miejskich. Spółki te również zostały połączone, tworząc ZBM – TBS Sp. z o.o. Zmiany te podyktowane były optymalizacją kosztów zewnętrznych oraz potrzebą zmiany systemu szybszym kontaktem z mieszkańcami. Teraz ma być nowocześnie i z wykorzystaniem Internetu, co pozwoli m.in. na szybkie zgłaszanie usterek online. Należy się też spodziewać inwestycji w budownictwo społeczne i czynszowe. Pracowników TBS, urzędujących w lokalu przy Rynku 20 czeka teraz przeprowadzka do siedziby Zakładu Budynków Miejskich przy ul. Kolejowej 2.

Reorganizacja ta była konieczna, ponieważ takie zalecenia wydała Naczelna Izba Kontroli z uwagi na fakt, że ZBM jedynie zarządzał nieruchomościami, nie realizując przy tym zadań własnych gminy. - Chcielibyśmy m.in. zoptymalizować koszty związane z obsługą zewnętrzną - wyjaśnia Dawid Orpych, członek zarządu spółki. - Możemy kupować dla wspólnot na przykład usługi remontowe czy porządkowe. Dysponując tak dużą liczbą budynków, można wynegocjować korzystne ceny. Zależy nam również na stosowaniu nowoczesnych rozwiązań w częściach wspólnych budynków - montażu paneli solarnych czy zbiorników na deszczówkę, którą można wykorzystywać przy pielęgnacji – dodaje.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon