Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania. Na auto służbowe też wykupisz abonament

Radni wyrazili zgodę na zmianę zasad funkcjonowania bytomskiej Strefy Płatnego Parkowania. Dzięki temu użytkownicy samochodów służbowych, czy osoby korzystające z aut z leasingu lub najmu również będą uprawnieni do Abonamentów Mieszkańca.

Strefa platnego parkowania batorego

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami Abonamenty Mieszkańca typu M i MSPP mogli nabyć wyłącznie właściciele samochodów zameldowani na terenie obowiązywania Strefy Płatnego Parkowania. Ta reguła wykluczała kierowców, którzy na co dzień poruszali się autami służbowymi, leasingowanymi lub też wynajmowanymi. Te w sensie prawnym nie stanowią własności ich głównych użytkowników, co sprawiało, że ci bytomianie nie mogli korzystać z tego przywileju bycia mieszkańcem ścisłego centrum miasta.

Podczas poniedziałkowej sesji Rada Miejska przychyliła się do propozycji urzędników, aby rozszerzyć grupę uprawnioną do Abonamentów Mieszkańca typu M i MSPP. Radni byli w tej kwestii niemal jednogłośni. Od głosu wstrzymało się tylko dwóch członków rady - pozostali obecni na posiedzeniu zagłosowali za.

Teraz trzeba poczekać na zatwierdzenie uchwały przez nadzór prawny Wojewody Śląskiego i uprawomocnienie się nowych przepisów, co nastąpi po upływie 14 dnia od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Potem użytkownicy aut z leasingu, najmu i pojazdów służbowych będą mogli jak inni właściciele samochodów nabyć Abonamenty Mieszkańca w cenie 12,50 zł i 50 zł miesięcznie uprawniające do parkowania przy dwóch wybranych ulicach lub na terenie całej strefy. Będą musieli w tym celu przedstawić umowę leasingu, najmu długoterminowego lub zaświadczenie pracodawcy o użyczeniu pojazdu służbowego.

Abonamenty w Strefie Płatnego Parkowania w Bytomiu

Mieszkańcy mogą korzystać z kilku rodzajów abonamentów wydawanych na okres od 3 do 12 miesięcy:

  • Abonament Mieszkańca typu M za 12,5 zł miesięcznie dla parkujących, którzy wybiorą parkowanie na 2 wybranych ulicach (dla zameldowanych na terenie SPP)
  • Abonament Mieszkańcy Strefy Płatnego Parkowania typu MSPP za 50 zł miesięcznie obowiązujący w całej SPP (dla zameldowanych na terenie SPP)
  • Abonament Mieszkańca miasta typu BYTOM za 250 zł miesięcznie obowiązujący w całej SPP (dla wszystkich zameldowanych w Bytomiu)

Dla przedsiębiorców przewidziano następujące abonamenty:

  • Abonament Przedsiębiorcy typu P za 150 zł miesięcznie dla parkujących, którzy wybiorą parkowanie na 2 wybranych ulicach;
  • Abonament Przedsiębiorcy typu PSPP za 250 zł miesięcznie obowiązujący w całej SPP

Oprócz tego możliwe jest wykupienie w cenie 500 zł abonamentu typu K, który umożliwia korzystanie z wyznaczonej koperty na zasadach wyłączności.

Wnioski na wydanie abonamentów można przesyłać elektronicznie na adres mzdim@mzdim.bytom.pl oraz zamówić poprzez stronę internetową: www.bytom.e-abonament.pl, jak również składać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów przy ul. Smolenia 35. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty, zdjęcie dowodu rejestracyjnego oraz ewentualnie inne niezbędne dokumenty. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 32 39 69 750.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon