Czy w Bytomiu oprócz węgla są pokłady kultury?

W Bytomiu rusza innowacyjny, trzyletni projekt „Pokłady kultury”, realizowany przez Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. W jego efekcie zostanie stworzony miejski programu edukacji kulturalnej.

Byt poklady kultury teatr rozbark

„Pokłady kultury” skoncentrowane są na współpracy rozmaitych instytucji kultury. Mają doprowadzić do powstania nowej jakości edukacji kulturalnej w mieście. - Założeniem projektu jest budowanie realnej, opartej na relacjach, współpracy – mówi Katarzyna Michalska, pomysłodawczyni i koordynatorka projektu. Spotkanie inaugurujące realizację przedsięwzięcia miało miejsce 27 maja w Teatrze Rozbark. Wzięli w nim udział dyrektorzy bytomskich placówek oświatowych, władze miasta oraz dyrektorzy partnerskich instytucji kultury. Podpisano wówczas porozumienie o współpracy sygnowane m.in. przez przedstawicieli miasta, Teatru Rozbark, Opery Śląskiej, Muzeum Górnośląskiego, Bytomskiego Centrum Kultury i CSW Kronika oraz Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

- Jesteśmy przekonani, że kultura i sztuka stanowią narzędzie do kształtowania postaw sprzyjających rozwojowi miasta. Kontakt ze sztuką uwrażliwia, sprzyja skupieniu i uważności, a wspólnie podejmowane działania dają poczucie sprawstwa, budują poczucie wartości i uczą współpracy - mówią organizatorzy projektu.

Bytom to, wbrew stereotypowej opinii, miasto kultury. Prężnie działa tutaj Opera Śląska serwująca melomanom rozrywkę na najwyższym poziomie, Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark - prezentujący spektakle taneczne, Bytomskie Centrum Kultury, Centrum Sztuki Współczesnej Kronika, Muzeum Górnośląskie, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, czy Wydział Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych. Obcowanie ze sztuką wysoką oraz kulturą wymaga pewnych kompetencji odbiorczych. Projekt „Pokłady kultury” stanowi odpowiedź na potrzeby społeczeństwa, ponieważ opiera się na systematycznym podnoszeniu kompetencji i budowaniu narzędzi umożliwiających czynne i krytyczne uczestnictwo w kulturze - w pierwszym etapie projektu nauczycielom, a w konsekwencji także ich uczniom.

Choć „Pokłady kultury” będą realizowane przez wiele miejskich instytucji kultury, to ciężar odpowiedzialności formalnej za realizację projektu wzięła na siebie rozbarska scena. - Teatr Rozbark od początku swojego istnienia skupia się m.in. na działalności edukacyjnej. Jest to dla nas bardzo ważna kwestia. Edukujemy nie tylko naszych odbiorców, ale i młodzież oraz dzieci. Miejski program edukacji kulturalnej jest kolejnym poziomem edukacji, który chcemy państwu zaproponować. Nie byłoby tego programu, gdyby nie Katarzyna Michalska, pomysłodawczyni i koordynatorka tego programu i Krystyna Jankowiak-Markwica, dyrektorka Beceku, która włożyła w to dużo pracy i serca - powiedziała inaugurując poniedziałkową konferencję Anna Wróblowska, pełniąca obowiązki dyrektora Teatru Rozbark.

W projekcie wezmą udział nauczyciele z trzydziestu bytomskich placówek oświatowych, którzy staną się koordynatorami edukacji kulturalnej w swojej szkole, tworząc jednocześnie sieć miejskich koordynatorów. W programie przewidziano cyklu 9 spotkań warsztatowych, odbywających się w poszczególnych instytucjach kultury. Natomiast w czerwcu 2020 roku uczestnicy będą mieli okazję do napisania autorskich, rocznych programów edukacji kulturalnej dedykowanych dla wybranej przez siebie grupy uczniów. Pomysły te zostaną poddane ocenie podczas konkursu. Autorzy trzech zwycięskich koncepcji będą mogli je wcielić w życie i sfinansować dzięki regrantingowi, ponieważ w ramach projektu zabezpieczono środki na ich zrealizowanie.

Drużynowa gra do jednej bramki

- Projekt chodził mi po głowie przez wiele lat. Dzięki pani Krystynie Jankowiak-Markwicy udało się nam porozumieć ze wszystkimi instytucjami kultury w mieście - zaznaczyła Katarzyna Michalska. Jak doszło do realizacji tego pomysłu? - W związku z rewitalizacją budynku zostaliśmy wprowadzeni w proces zmiany. Ta zmiana zewnętrzna wymusiła u nas pewne zmiany wewnętrzne. W ubiegłym roku wzięliśmy udział w projekcje Narodowego Centrum Kultury „Zaproś nas do siebie”. Był to trwający 8 miesięcy cykl wizyt studyjnych, warsztatów. Jeździliśmy po całej Polsce i obserwowaliśmy w jaki sposób różne miasta i instytucje kultury radzą sobie z tematem edukacji kulturalnej - zaznaczyła Jankowiak-Markwica, dyrektor Bytomskiego Centrum Kultury. - Udział w tym przedsięwzięciu wywołał zmianę sposobu myślenia i podejścia do edukacji. Nie można stać w miejscu. Potrzebne jest działanie i sieciowanie. Zwróciliśmy uwagę na to, że wszyscy zajmujący się edukacją kulturalną w mieście znają się, jednakże każdy skoncentrowany jest na działaniu w obrębie swojej instytucji, a przez to bardzo trudno jest nam tworzyć wspólne, międzyinstytucjonalne projekty - dodała. Teraz przedstawiciele świata bytomskiej kultury postanowili to zmienić.

Efektem podejmowanych działań będzie stworzenie specjalnej Mapy Pokładów Kultury, na której zostaną zaznaczone instytucje, a także miejsca i osoby wyrażające chęć współpracy z placówkami dydaktycznymi. Powstanie też strona internetowa, stanowiąca platformę wymiany informacji i doświadczeń związanych z edukacją kulturalną.

Przy realizacji projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna 2019 miasto będzie współpracowało również z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Hala warsztatów naprawczych GKW

Własnoręcznie remontuje budynek dawnej wąskotorówki

Koncert dla Ukrainy w Bytomskim Centrum Kultury

Solidarność z Ukrainą w Bytomskim Centrum Kultury

Ballada o śpiącym lwie, książka

Rozmowa z autorką książki "Ballada o śpiącym lwie"

Byt tryptyk

Powstańcze widowisko na Rynku - OGLĄDAJ NA ŻYWO!

Byt maciej bartkow

Radny napisał książkę... KOLEJNĄ!

Byt kino samochodowe

Kino samochodowe wjeżdża do Bytomia

Byt napoj milosny w operze slaskiej

Znamy nominowanych do Złotej Maski!