60 osób może odmienić swoje życie zawodowe. Na chętnych czekają płatne staże

Płatne staże czekają! 60 osób może odmienić swoje zawodowe życie, rozpoczynając staże, po których znajdzie zatrudnienie. Uczestnicy projektu otrzymają stypendia szkoleniowe i stażowe.

Byt staze dla 60 osob

Z projektu „Aktywizacja”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, mogą skorzystać mieszkańcy Bytomia i Radzionkowa pochodzący z obszaru objętego rewitalizacją, ale nie tylko. Aby wziąć w nim udział trzeba spełnić kilka warunków: mieć więcej niż 18 lat, niskie kwalifikacje zawodowe i status osoby bezrobotnej i korzystającej z pomocy społecznej. Rekrutacja właśnie ruszyła, a na chętnych czeka 60 miejsc, spośród których 33 przewidziano dla kobiet.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie psychologa, prawnika, doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Specjaliści pomogą dobrać kursy zawodowe w zależności od predyspozycji i zainteresowań danej osoby, a także aktualnych potrzeb rynku pracy. Szkolenia te będą prowadziły do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz dostosowania do potrzeb rynku pracy. Celem przedsięwzięcia jest podwyższenie aktywności społeczno-zawodowej uczestników zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar miasta Bytom i Radzionków w woj. Śląskim.

50 osób po zakończonym kursie rozpocznie płatny staż

Kursy zakończą się uzyskaniem certyfikatu, a dla 50 osób przygotowano trzymiesięczne, płatne staże zawodowe. Co więcej, udział w projekcie jest bezpłatny, a uczestnikom przyznawane będą stypendia szkoleniowe i stażowe. Otrzymają też zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Nie na tym koniec, bo organizatorzy zapewniają także materiały szkoleniowe, badania lekarskie na staże, ubezpieczenie i catering.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu, które znajduje się przy ul. Józefa Jainty 18/1 w Bytomiu (Fundacja Family Center). Można je też pobrać ze stronie internetowej sawg.pl. Wypoełnione dokumenty można przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną (info@familycenter.edu.pl). Więcej informacji można znaleźć na stronie realizatora projektu, czyli Stowarzyszenia Aktywnego Wspierania Gospodarki.

fot. UM w Bytomiu

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

IMG 8019

Bytomianie zapłacą więcej za śmieci. Podwyżka jesienią

Bytom pomoc dla Ukrainy

Bytomianie pomagają Ukraińcom

Prof. Tomasz Pietrzykowski

„Bytomiu, patrz uważnie, co się stało w Nikiszowcu”

Oczyszczalnia bobrek

Oczyszczalnia do likwidacji. Zastąpi ją przepompownia

EC Szombierki

101. urodziny EC Szombierki. Licytacja czy wywłaszczenie?

Ulica Miarki, Bytom

Ulica Miarki. Nowa organizacja ruchu już na stałe

Gmach ŚUM w Bytomiu oficjalnie oddano do użytku

Remont gmachu ŚUM przy ul. Piekarskiej oficjalnie zakończony