Mieszkania zamiast szkoły? Wyburzanie budynku dawnego gimnazjum w Szombierkach trwa

Dawne gimnazjum mieszczące się przy ul. Orzegowskiej 82 w Bytomiu powoli znika z powierzchni ziemi. Do rozbiórki obiektu przystąpiła firma Ekoprod Sp z o.o., a zgodę na wyburzenie obiektu wydał PINB 4 października 2019 roku. Co powstanie w tym miejscu?

Byt rozbiorka szkoly na orzegowskiej

Wcześniej 1,79 hektarowa działka należała do gminy. Znajdujący się na jej trenie kompleks szkolny został wzniesiony w latach 70-tych ubiegłego wieku. Co ciekawe, postanowiono ulokować go w malowniczej okolicy, na skraju miasta. Działka na której stoi graniczy z zabytkowym Parkiem Fazaniec. Znajdowała się tu Szkoła Podstawowa nr 34 oraz Gimnazjum nr 6. Taki stan rzeczy trwał do 2012 roku, kiedy to placówkę zamknięto, a uczniów przeniesiono. Od tego czasu kompleks pogrążał się w ruinie. Pojawił się nawet pomysł adaptacji gmachu na dom opieki dla seniorów, ale nie wcielono go w życie.

Miasto kilkakrotnie (w 2013 roku i 2017 roku) starało się sprzedać nieruchomość, lecz próby te skończyły się niepowodzeniem. W tym roku ponownie wystawiono działki na sprzedaż, a w maju odbył się przetarg. W końcu niszczejący kolos znalazł nabywcę.

Co powstanie na tym terenie?

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bytomia, na działce po dawnej szkole może powstać zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub zabudowa usługowa. Dokument ten reguluje, że wśród oferowanych usług wykonywanych w tym rejonie mogą należeć jedynie: usługi z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej, w tym poradnie medyczne, przychodnie, ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, zakłady rehabilitacji zdrowotnej, gabinety paramedyczne, a także obiekty do nich podobne, pracownie medyczne, apteki, domy rehabilitacyjno-opiekuńcze. Dopuszczono także możliwość wzniesienia budynków, w których możliwe jest wydzielenie pomieszczeń przeznaczonych na działalność związaną z kulturą, rozrywką, gastronomią i rekreacją, za wyjątkiem działalności związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, a także na działalność biurową i edukacyjną pod warunkiem, że spełnione będą standardy akustyczne.

Można przypuszczać, że inwestor postawi prawdopodobnie na mieszkania. Jednakże zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zaledwie 45 proc. terenu może zostać przeznaczone na ten cel. Inwestycja mieszkaniowa z pewnością przyciągnie chętnych chcących zamieszkać w tej okolicy. Podobnie było z pobliskim „Osiedlem Fazaniec". Co ciekawe, fragment obszaru inwestycji jest wpisany do rejestru zabytków, ponieważ leży już na terenie Fazańca.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Szombierki na starych zdjęciach

Szombierki na nostalgicznych zdjęciach sprzed pół wieku

Plac Kościuszki w Bytomiu przed wyburzeniem 25

Bytomskiemu Bulwarowi zabrakło kilku miesięcy, by przeżyć

Przetarg na mieszkanie - jak kupić tanio lokal?

Przetarg na mieszkanie - jak kupić tanio lokal?

Osiedle Kościuszki

Nowe osiedle w Chorzowie powstanie za niespełna rok

Ulica pilsudskiego

Ulicę Piłsudskiego czeka rewolucja

Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu

Oszacowano wartość Elektrociepłowni Szombierki

Byt podmiana

Uroczyste przecięcie wstęgi. Ostatnie wolne...