Nowy sprzęt dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych

Do wychowanków bytomskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka oraz dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej trafią: 23 rzutniki, 69 urządzeń wielofunkcyjnych oraz 291 komputerów. Pomysł ten realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Byt laptop

Sytuacja materialna dzieci pozostających w ośrodkach opiekuńczych czy domach rodzinnych nie zawsze jest na wysokim poziomie. Czasem opiekunowie nie mogą pozwolić sobie na tak duży wydatek jakim jest kupno np. komputera. By pomóc dzieciom i odciążyć opiekunów, Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie pozyskał na ten cel dotacje ze środków unijnych w kwocie ponad miliona złotych. Działania te są prowadzone w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”. Komputery mają służyć celom edukacyjnym. To również sposób wyrównania szans dzieci i młodzieży pochodzących z placówek opiekuńczych, rodzinnych domów dziecka czy będących pod pieczą zastępczą.

Do ośrodków oprócz sprzętów elektronicznych trafią również jednorazowe maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące. MOPR w Bytomiu przeprowadza obecnie procedurę wyboru dostawców. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020)..

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon