Narodowy Spis Powszechny 2021: Jak zadeklarować narodowość śląską. Poradnik

1 kwietnia rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny 2021. Podobnie jak podczas dwóch poprzednich spisów, będzie można zadeklarować narodowość śląską oraz używanie języka śląskiego. Na liście narodowości do wyboru nie znajdziemy jednak śląskiej, trzeba ją będzie dopisać samodzielnie.

Byt marsz autonomii

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Będzie się odbywać głównie w formie samospisu, za pomocą formularza na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Tylko w wyjątkowych przypadkach spis, za pomocą wywiadu telefonicznego lub osobistego, przeprowadzą rachmistrzowie.

- Podczas nadchodzącego Spisu Powszechnego każdy obywatel i obywatelka RP zostanie poproszony o odpowiedź na szereg pytań. Najistotniejszymi dla nas Ślązaków będą te, odnoszące się do naszej przynależności narodowej lub etnicznej oraz języka, którym posługujemy się w kontaktach codziennych. Pamiętajmy, że możliwa będzie deklaracja narodowości śląskiej oraz używania języka śląskiego – podkreśla Łukasz Tudzierz, śląski bloger.

Narodowość śląską trzeba dopisać samodzielnie

Wśród wielu pytań w formularzy spisowym, którego wersję demo zaprezentował już Główny Urząd Statystyczny, będzie m.in. pytanie „Jak jest Pana(i) narodowość?” z informacją, że „przez narodowość należy rozumieć przynależność narodową lub etniczną – nie należy jej mylić z obywatelstwem”.

Do wyboru będzie narodowość polska i 13 innych, takich jak: czeska, karaimska, łemkowska czy tatarska. Nie znajdziemy wśród nich narodowości śląskiej. Żeby taką zadeklarować trzeba będzie zaznaczyć opcję „inna” i samodzielnie wpisać „śląska”.

W kolejnym pytaniu GUS zapyta „Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?”. Można będzie zaznaczyć odpowiedź „tak” i napisać o jaką narodowość lub wspólnotę etniczną chodzi lub „nie, nie odczuwam”.

Następne będzie pytanie „Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?”. W tym przypadku do wyboru będą opcje „wyłącznie polskim”, „polskim i innym(i) niż polski” oraz „wyłącznie innym(i) niż polski”. W dwóch ostatnich opcjach można wpisać „śląski”.

Ile osób w Bytomiu deklarowało narodowość śląską?

Podczas poprzedniego spisu powszechnego w 2011 roku narodowość śląską zadeklarowało blisko 847 tys. osób, w tym jako pierwszą - 436 tys. Według tych danych Ślązacy to największa mniejszość narodowa w Polsce. Kolejne wskazania to narodowość kaszubska (ponad 232 tys. osób) i narodowość niemiecka (blisko 148 tys. osób). W Bytomiu 10 lat temu narodowość śląską wskazało ponad 31,1 tys. osób, co stanowiło 17,6% wszystkich deklaracji narodowościowych.

Używanie języka śląskiego w domu w całym kraju zadeklarowało ponad 529 tys. osób. Zdecydowana większość z nich mieszkała w woj. śląskim (77,7%) oraz w woj. opolskim (22%). Co ciekawe, posługiwanie się językiem śląskim deklarowano we wszystkich województwach poza podlaskim.

fot. FB/Ruch Autonomii Śląska

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Byt elka gondole

Nowe oblicze Elki w Park Śląsku. Cennik i...

Byt waskotorowka

Bytomska wąskotorówka 2021. Nowe kursy na...

Byt bytom dworzec autobusowy

Nowe linie metropolitalne już na trasie. Który...

Byt szczepienie

Ruszyły punkty szczepień powszechnych w...

Byt dom bytom

Nowa placówka wychowawczo-opiekuńcza w Bytomiu....

Byt bytom kalendarz 2021

Bytomski kalendarz na rok 2021 już dostępny!

Byt bytom parkingi

Powiększy się Strefa Płatnego Parkowania w Bytomiu