Bytom drugi od końca w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego

Bytom przedostatni w kategorii miasta na prawach powiatu w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego. Gorsze są tylko Świętochłowice. Zwyciężyły: Bielsko-Biała, Katowice i Rybnik.

ARC
Bytom. Urząd Miejski

Twórcami Rankingu Gmin Województwa Śląskiego są:

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego,
 • katowicki ośrodek OKST im. Waleriana Pańki
 • Główny Urząd Statystyczny w Katowicach.

Badane samorządy podzielono na trzy grupy:

 1. miasta na prawach powiatu,
 2. miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców,
 3. gminy poniżej 20 tysięcy mieszkańców.

Celem tego przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

- Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu - mówią twórcy Rankingu.

W kategorii miast na prawach powiatu pierwsza dziesiątka miast to:

 1. Bielsko-Biała
 2. Katowice
 3. Rybnik
 4. Gliwice
 5. Tychy
 6. Żory
 7. Dąbrowa Górnicza
 8. Jastrzębie-Zdrój
 9. Częstochowa
 10. Jaworzno

Bytom zajął przedostatnie miejsce. Ostatnie przypadło Świętochłowicom. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020 w Bytomiu to zaledwie 2686 zł, podczas gdy w Katowicach 4699 zł, a w Bielsku-Białej - 3846 zł. Bytom wypada najgorzej z wszystkich 19 miast w poziomie wydatków budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2020 r - to 52,71 zł, podczas gdy w Katowicach 178,83 zł, a w Bielsku-Białej - 194,11 zł. Również wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności w 2020 r. w Bytomiu jest najgorszy, wynosi -8,2 proc. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – średni wynik w % nie przynosi chluby miastu. To zaledwie 52,2 proc., najmniej ze wszystkich miast. Za to w przypadku odsetka korzystających z sieci kanalizacyjnej, Bytom może pochwalić się jednym z najlepszych miejsc (konkretnie 4), bo wynosi on 99,26 proc.

- Wskaźniki w oparciu, o które został stworzony ranking oparte są o dane dotyczące nieaktualnej naszym zdaniem liczby ludności zagregowanej przez Główny Urząd Statystyczny. Dotyczy to m.in. przeliczania średniorocznych dochodów własnych budżetów gmin na 1 mieszkańca czy wydatków majątkowych inwestycyjnych budżetów gmin na 1 mieszkańca. Zgodnie z danymi, jakimi dysponujemy w Urzędzie Miejskim, Bytom liczy około 140 tys. mieszkańców. Tymczasem Główny Urząd Statystyczny podaje informację o 163 tys. osób zamieszkujących Bytom. Ta rozbieżność ma wpływ na wyliczanie niemalże wszystkich wskaźników dotyczących rozwoju miasta - mówi Małgorzata Węgiel-Wnuk.

Najlepsze dziesięć gmin powyżej 20 tys. mieszkańców to:

 1. Tarnowskie Góry
 2. Cieszyn
 3. Mikołów
 4. Czeladź
 5. Czechowice-Dziedzice
 6. Lubliniec
 7. Jasienica
 8. Łaziska Górne
 9. Zawiercie
 10. Żywiec

Gminy poniżej 20 tysięcy mieszkańców:

 1. Goczałkowice-Zdrój (powiat pszczyński)
 2. Buczkowice (powiat bielski)
 3. Wilkowice (powiat bielski)
 4. Lubomia (powiat wodzisławski)
 5. Imielin (powiat bieruńsko-lędziński)
 6. Szczyrk (powiat bielski)
 7. Chybie (powiat cieszyński)
 8. Przyrów (powiat częstochowski)
 9. Kornowac (powiat raciborski)
 10. Kozy (powiat bielski)

Lista wskaźników, wpływających na pozycję w Rankingu:

 1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020
 2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020
 3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2018–2020
 4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2020 r.
 5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020
 6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2020 r.
 7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – średni wynik w %
 8. Saldo migracji na 1000 ludności w 2020 r.
 9. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2020 r.
 10. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2020 r.
 11. Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2020 r.
 12. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2020 r.
 13. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2020 r.
 14. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2020 r.
 15. Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2020 r.
 16. Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2020 r.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon