Bytom przejął teren "Szybu Południowego" dawnej kopalni Miechowice

Spółka Restrukturyzacji Kopalń oficjalnie przekazała miastu Bytom położony na granicy z Zabrzem teren tzw. „Szybu Południowego” dawnej KWK Miechowice. Miasto chce wykorzystać obszar dla rekreacji, celów związanych z turystyką i edukacją.

UM Bytom
Wlot do szybu Południowego w Bytomiu Miechowicach

Przekazanie terenu „Szybu Południowego” zostało potwierdzone zawartą w środę (9 lutego) notarialną umową darowizny. Na jej mocy Bytom przejął prawo użytkowania wieczystego 4 działek o łącznej powierzchni 2,3 ha. Jak poinformowała SRK wartość rynkowa przekazanego Bytomiowi obszaru oszacowana została na milion złotych.

Po „Szybie Południowym” dawnej KWK Miechowice (a jeszcze wcześniej kopalni „Prusy”) i towarzyszącej mu infrastrukturze dziś już nie ma śladu. Pamiętający początki XX wieku szyb od lat 30-tych minionego stulecia nie był już użytkowany, a finalnie został zasypany, a wlot do niego zabezpieczony żelbetonową płytą. Teren prawdopodobnie nie jest uzbrojony w sieć elektryczna, gazowa, czy kanalizacyjną.

- Zgodnie z podpisaną umową, tereny od SRK zostały przejęte przez gminę Bytom na cele związane z m.in.: utworzeniem przestrzeni rekreacyjnej, edukacyjnej i turystycznej. W pierwszej kolejności chcemy ten teren prawidłowo zabezpieczyć – zapowiada bytomski ratusz i przypomina, że to kolejny teren przejęty od SRK przez miastu w ciągu ostatnich miesięcy (ostatnio przejęto fragmenty 8 dróg).

Na temat zasypanego przez Niemców pod koniec II wojny światowej dawnego szybu Południowego krąży wiele historii i miejskich legend, dotyczących skarbów, czy dokumentów, które jakoby miałaby być w nim ukryte. W tym kontekście wymienia się akta katowickiego Gestapo, dzieła sztuki lub zrabowane przez Niemców złoto i kosztowności. Spekulacji tych nigdy nie udało się jednak potwierdzić.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon