Kontrole niepublicznych szkół w Bytomiu. Jedna musi zwrócić ponad milion złotych dotacji

Niepubliczne placówki oświatowe w Bytomiu otrzymują co miesiąc dwa i pół miliona złotych dotacji, przydzielanych w oparciu o zadeklarowaną liczbę uczniów. Kontrola w jednej z nich wykazała nieprawidłowości. - Wszczęliśmy postępowanie w sprawie zwrotu dotacji (…) Mowa o łącznej kwocie ponad miliona złotych - mówi wiceprezydent Adam Fras.

Pixabay
Klasa

W Bytomiu działa 49 niepublicznych placówek oświatowych, które co miesiąc otrzymują w sumie dwa i pół miliona złotych dotacji. Dlaczego? Ponieważ są częścią systemu oświaty i realizują zadania samorządu. To przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły policealne i szkoły dla dorosłych. Wszystkie otrzymują dotacje na podstawie zadeklarowanej liczby uczniów.

Niepubliczna szkoła musi zwrócić ponad milion złotych

Magistrat co jakiś czas kontroluje poszczególne placówki.

- Każda z działających na terenie gminy placówek niepublicznych powinna liczyć się z kontrolą, która może objąć nie tylko rok budżetowy, ale może sięgać nawet pięć lat po jego zakończeniu. Dlatego ważne jest przechowywanie i zabezpieczanie całej dokumentacji dotyczącej finansów - tłumaczy Barbara Freier-Pniok, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Nastawnia Bytom

Może Cię zainteresować:

Los dworcowej nastawni wciąż niepewny. PLK odwołały się od decyzji Konserwatora

Autor: Michał Wroński

25/10/2022

Wykrycie nieprawidłowości może skutkować wstrzymaniem dotacji, a nawet wydaniem decyzji o jej zwrocie. Tak było w przypadku jednej z niepublicznych szkół dla dorosłych.

- Z możliwości wstrzymania wypłaty dotacji już wcześniej skorzystaliśmy w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w trakcie jednej z kontroli. Co więcej, po kontroli w jednej z placówek wszczęliśmy postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji od 1 stycznia 2021 do 31 maja 2022 roku. Mowa o łącznej kwocie ponad miliona złotych - informuje wiceprezydent Adam Fras.

Trwa kontrola jednej z największych niepublicznych szkół

Aktualnie Urząd Miejski w Bytomiu kontroluje jedną z największych niepublicznych szkół policealnych w mieście. Czynności potrwają najpewniej do końca roku.

- Dyrekcja zobowiązana jest przedstawić upoważnionym przez prezydenta miasta kontrolerom np. listy obecności, które zostaną zweryfikowane pod względem zgodności z otrzymaną dotacją - tłumaczy Barbara Freier-Pniok.

Roman Kostrzewski

Może Cię zainteresować:

Skwer Romana Kostrzewskiego w Bytomiu. Radni upamiętnili muzyczną legendę

Autor: Patryk Osadnik

24/10/2022

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon