Kontrole niepublicznych szkół w Bytomiu. Jedna musi zwrócić ponad milion złotych dotacji

Niepubliczne placówki oświatowe w Bytomiu otrzymują co miesiąc dwa i pół miliona złotych dotacji, przydzielanych w oparciu o zadeklarowaną liczbę uczniów. Kontrola w jednej z nich wykazała nieprawidłowości. - Wszczęliśmy postępowanie w sprawie zwrotu dotacji (…) Mowa o łącznej kwocie ponad miliona złotych - mówi wiceprezydent Adam Fras.

Pixabay
Klasa

W Bytomiu działa 49 niepublicznych placówek oświatowych, które co miesiąc otrzymują w sumie dwa i pół miliona złotych dotacji. Dlaczego? Ponieważ są częścią systemu oświaty i realizują zadania samorządu. To przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły policealne i szkoły dla dorosłych. Wszystkie otrzymują dotacje na podstawie zadeklarowanej liczby uczniów.

Niepubliczna szkoła musi zwrócić ponad milion złotych

Magistrat co jakiś czas kontroluje poszczególne placówki.

- Każda z działających na terenie gminy placówek niepublicznych powinna liczyć się z kontrolą, która może objąć nie tylko rok budżetowy, ale może sięgać nawet pięć lat po jego zakończeniu. Dlatego ważne jest przechowywanie i zabezpieczanie całej dokumentacji dotyczącej finansów - tłumaczy Barbara Freier-Pniok, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Nastawnia Bytom

Może Cię zainteresować:

Los dworcowej nastawni wciąż niepewny. PLK odwołały się od decyzji Konserwatora

Autor: Michał Wroński

25/10/2022

Wykrycie nieprawidłowości może skutkować wstrzymaniem dotacji, a nawet wydaniem decyzji o jej zwrocie. Tak było w przypadku jednej z niepublicznych szkół dla dorosłych.

- Z możliwości wstrzymania wypłaty dotacji już wcześniej skorzystaliśmy w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w trakcie jednej z kontroli. Co więcej, po kontroli w jednej z placówek wszczęliśmy postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji od 1 stycznia 2021 do 31 maja 2022 roku. Mowa o łącznej kwocie ponad miliona złotych - informuje wiceprezydent Adam Fras.

Trwa kontrola jednej z największych niepublicznych szkół

Aktualnie Urząd Miejski w Bytomiu kontroluje jedną z największych niepublicznych szkół policealnych w mieście. Czynności potrwają najpewniej do końca roku.

- Dyrekcja zobowiązana jest przedstawić upoważnionym przez prezydenta miasta kontrolerom np. listy obecności, które zostaną zweryfikowane pod względem zgodności z otrzymaną dotacją - tłumaczy Barbara Freier-Pniok.

Roman Kostrzewski

Może Cię zainteresować:

Skwer Romana Kostrzewskiego w Bytomiu. Radni upamiętnili muzyczną legendę

Autor: Patryk Osadnik

24/10/2022

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Bytom pomoc dla Ukrainy

Bytomianie pomagają Ukraińcom

Pojemnik na odpady Bytom

Ponad milion kary dla Bytomia za słabą segregację odpadów

Oczyszczalnia bobrek

Oczyszczalnia do likwidacji. Zastąpi ją przepompownia

EC Szombierki

101. urodziny EC Szombierki. Licytacja czy wywłaszczenie?

Kontrola obowiązku noszenia maseczek w Katowicach

Bytomianin dziękuje policjantom i strażnikom miejskim

Gmach ŚUM w Bytomiu oficjalnie oddano do użytku

Remont gmachu ŚUM przy ul. Piekarskiej oficjalnie zakończony

Byt akukuotwarcie11

Świetne miejsce dla rodzin z dziećmi rzut...