Niecodzienny widok przed aresztem w Bytomiu. Agresywny tłum atakował mundurowych. Wspólne ćwiczenia służby więziennej, policji, straży pożarnej

19 października 2022 r. odbyły się specjalistyczne ćwiczenia służb mundurowych w Areszcie Śledczym w Bytomiu. W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji, Straży Pożarnej, Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz uczniowie klas mundurowych.

W środę 19.10 na ulicy Powstańców Warszawskich w Bytomiu przed, jak i wewnątrz Aresztu Śledczego, odbyły się ćwiczenia specjalistyczne, w których wzięli udział funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji, Straży Pożarnej, Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz uczniowie klas mundurowych z Zabrza i Bytomia.

W ramach szkolenia przygotowano trzy odrębne epizody dotyczące niebezpiecznych sytuacji, w których brały udział służby w zależności od specyfiki zadania.

Pierwszy epizod dotyczył uzupełnienia stanu etatowego Aresztu Śledczego przydziałami organizacyjno-mobilizacyjnymi. Tutaj w rolę nowych funkcjonariuszy wcielili się uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu.

Kolejna sytuacja dotyczyła podjęcia czynności służbowych w związku ze zgromadzeniem się agresywnego tłumu pod aresztem. I tym razem w rolę pozorantów wcielili się uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bytomiu. Ta część zadania wiązała się również z użyciem grupy rozpoznania minersko–pirotechnicznego, celem weryfikacji podejrzanego pakunku pozostawionego przez pozorantów w rejonie aresztu.

Ostatnią częścią ćwiczeń było podjęcie czynności służbowych związanych z koniecznością ugaszenia pożaru wewnątrz jednostki penitencjarnej, jak również wyegzekwowania zgodnego z prawem zachowania przez osadzonych, którzy odmówili poddania się ewakuacji.

Wspólne ćwiczenia służb mundurowych mają na celu podnoszenie umiejętności i kwalifikacji, sprawdzanie i doskonalenie współpracy w ramach ustalonych procedur, sprawdzanie systemu dowodzenia i systemu łączności oraz obiegu informacji pomiędzy służbami, a także współdziałania z podmiotami zewnętrznymi. Przeprowadzone szkolenie pozwoliło usprawnić wspólne działania. Wszystko po to, aby służby były w ciągłej gotowości do profesjonalnej współpracy w razie wystąpienia realnego zagrożenia.

Krzak konopi

Może Cię zainteresować:

Podkablował go przechodzień. 30-latek z Bytomia uprawiał w mieszkaniu 1 (słownie jeden) krzak konopi

Autor: Red Bytomski

17/10/2022

Narkotyki Bytom 2

Może Cię zainteresować:

Król marychy z Bytomia. 25-latek ukrywał marihuanę w... lodówce w swoim mieszkaniu

Autor: Redakcja

14/10/2022

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon