Plac Sobieskiego i Hiolskiego oficjalnie stały się zabytkami

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zespół zabudowy placów Sobieskiego i Hiolskiego w Bytomiu. Wpis objął również przyległe tereny dawnych koszar i starostwa powiatowego.

Plac Sobieskiego i znajdujący się na tyłach biblioteki plac Hiolskiego dawniej tworzyły jedną przestrzeń. W XIX wieku powstał tu targ bydlęcy nazywany błoniem miejskim, a pod koniec wieku północna część terenu została oddana wojsku pod przyszłe koszary (obecnie Urząd Miejski). Te powstały w latach 1890 - 1892, co później sprawiło, iż na tutejszym placu oprócz targów odbywały się również musztry i parady wojskowe. W latach 20. XX wieku zdecydowano się na przekształcenie ogromnego placu. W tym celu rozpisano konkurs architektoniczny na projekt zagospodarowania, skutkiem którego była budowa w kolejnych latach gmachów Państwowej Szkoły Budowlanej (dzisiejsze technikum samochodowe), Muzeum Górnośląskiego i Uniwersytetu Ludowego. Ten ostatni wybudowano tylko częściowo - budynek miał stanąć symetrycznie naprzeciwko szkoły, lecz z powodu kryzysu gospodarczego powstało tylko jedno skrzydło, stanowiące dziś część administracyjną muzeum. Niestety w czasach PRL władze miejskie zamiast nawiązać do przedwojennego projektu i wybudować bibliotekę w miejscu planowanego uniwersytetu, zdecydowały się postawić ją w centralnej osi placu, zasłaniając widok na dawne koszary.

29 maja Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach podjął decyzję w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespół zabudowy placów Sobieskiego i Hiolskiego. Wpis objął nie tylko obszar samych placów, ale też stojące przy nich budynki, w tym m.in. kompleks dawnych koszar, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Dom Polski UL, dawne starostwo powiatowe z budynkiem powozowni i ogrodzeniem oraz kamienicę na rogu ul. Korfantego i Sokoła. Ponadto konserwator zdecydował się indywidualnie wpisać do rejestru wspomnianą kamienicę, technikum i budynek urzędu.

- Historyczne zespoły budowlane to powiązana przestrzennie grupa budynków wyodrębniona ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi. W przypadku tej kategorii zabytków, wartość stanowi nie tylko forma architektoniczna budynków, ale także relacje przestrzenne między zabudową, jej historyczne rozplanowanie i kompozycja - czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Plac Sobieskiego i jego okolice stanową dziś bytomską strefę kultury. To właśnie tu funkcjonują najważniejsze instytucje: Muzeum Górnośląskie, Miejska Biblioteka Publiczna, Bytomskie Centrum Kultury, Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, czy siedziba hufca ZHP. Obok Rynku to najważniejsze miejsce naszego miasta. Wkrótce czeka je wielka przebudowa, bowiem pod jego powierzchnią ma powstać zbiornik retencyjny, który ma odbierać nadmiar deszczówki spływającej na ulicę Piłsudskiego. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Bytom plac akademicki

Może Cię zainteresować:

Bytom będzie miał nowy zabytek - zespół pl. Akademickiego

Autor: Katarzyna Pachelska

07/04/2024

Po ulicach Dworcowej i Piekarskiej czas na Piłsudskiego i plac Sobieskiego Będzie kolejny plac budowy w centrum Bytomia

Może Cię zainteresować:

Po ulicach Dworcowej i Piekarskiej czas na Piłsudskiego i plac Sobieskiego. Będzie kolejny plac budowy w centrum Bytomia

Autor: Maciej Poloczek

29/09/2023

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon