plac Sobieskiego

Plac Thalmanna w Bytomiu

Plac Sobieskiego i Hiolskiego oficjalnie stały się zabytkami

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zespół zabudowy placów Sobieskiego i Hiolskiego w Bytomiu. Wpis objął również przyległe tereny dawnych koszar i starostwa powiatowego.