Radni zadecydowali: powołano Teatr Tańca i Ruchu Rozbark

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej została podjęta decyzja w sprawie powołania Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark, który ma kontynuować działalność zlikwidowanego Śląskiego Teatru Tańca.

Bytomski4 radni

radniTeatr Tańca i Ruchu ma mieć siedzibę w rewitalizowanej właśnie dawnej Cechowni kopalni Rozbark. Jego powołanie ma pozwolić na dalszy rozwój sztuki tanecznej w mieście i regionie, poprzez kontynuowanie tradycji Śląskiego Teatru Tańca i działania dodatkowe, wykorzystujące potencjał tutejszych instytucji i środowisk twórczych. W pierwszym roku działalności BTTiRR ma dysponować budżetem 1 mln zł, a w kolejnych latach wysokość miejskiej dotacji będzie każdorazowo ustalana przez Radę Miejską w uchwałach budżetowych.

Dziś radni głosują także m.in. o: przejęciu figury Świetlika stojącej u wylotu ul. Dworcowej od CH Plejada Bytom, promowaniu herbu miasta podczas jubileuszu 760-lecia i przyjęciu programu ochrony środowiska przed hałasem.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon