bezrobocie bytom

Byt bezrobocie btm 1 6 2016

Maleje bezrobocie w Bytomiu

Stopa bezrobocia w naszym mieście osiągnęła najniższy poziom od lat. Niestety wciąż liczba osób pozostających bez pracy w Bytomiu jest najwyższa w województwie.