UNESCO

Rezerwat Segiet

Rezerwat Segiet został znacznie powiększony. Chronione mają być m.in. dawne wyrobiska górnicze

Leżący na granicy Bytomia i Tarnowskich Gór rezerwat przyrody Segiet został prawie czterokrotnie powiększony i zajmuje już ponad 92 hektary powierzchni, a są plany, aby stał się jeszcze większy. - Głównym powodem poszerzenia rezerwatu jest potrzeba zachowania walorów kulturowych obszaru charakteryzującego się śladami długotrwałych przekształceń związanych z działalnością człowieka, w postaci dawnych wyrobisk górniczych - mówi Mirosława Mierczyk-Sawicka z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.