Wielka siostra patrzy. Straż Miejska przejęła nadzór nad monitoringiem w Bytomiu

Miejski monitoring w Bytomiu nie jest już obsługiwany przez Policję. Systemem obserwacyjnym zawiaduje obecnie Straż Miejska. Jej funkcjonariusze przez całą dobę pilnują bezpieczeństwa w mieście.

Hubert Klimek / UM Bytom
Centrum monitoringu bytom

W tym roku mija 20 lat od momentu uruchomienia w Bytomiu monitoringu miejskiego. Początkowo system składał się z zaledwie szesnastu kamer oraz centrum obserwacyjnego zlokalizowanego w komendzie Policji przy ul. Powstańców Warszawskich. W kolejnych latach liczba urządzeń sukcesywnie rosła.

Dziś bytomscy stróże prawa dysponują 84 miejskimi kamerami oraz 87 kamerami Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów - łącznie sytuację w mieście rejestruje aż 171 urządzeń. Ich lokalizacja została wytypowana przez Policję i Straż Miejską na podstawie statystyk interwencji, lecz część miejsc wytypowali też sami bytomianie zgłaszając władzom miasta potrzebę montażu kamer w ich okolicy.

W połowie ubiegłego roku postanowiono o przekazaniu zadania obsługi systemu monitoringu Straży Miejskiej. Dotąd zajmowała się tym Policja. Do realizacji tej decyzji doszło w połowie stycznia. W ramach doposażenia miasto zakupiło cztery 65-calowe monitory, z których dwa pokazują obraz z najbardziej newralgicznych przestrzeni Śródmieścia – ul. Dworcowej, Rynku i najistotniejszych skrzyżowań, a pozostałe pokazują sytuację m.in. w parkach, na placach zabaw, skwerach, ulicach.

– Nasi funkcjonariusze pełnią całodobowe dyżury po 12 godzin. W przypadku większych imprez masowych w centrum monitoringu przy ul. Wrocławskiej, służbę pełni dwóch strażników – powiedział Wojciech Nowak, Komendant Straż Miejskiej w Bytomiu.

Tylko w styczniu dzięki monitoringowi strażnicy wykryli ponad 140 wykroczeń. Większość z nich była związana z naruszaniem przepisów drogowych, zakazu picia alkoholu w miejscach publicznych, zaśmiecania ulic lub niszczenia mienia.

– Zarejestrowany obraz przez trafia do naszego centrum, gdzie jest zapisywany i analizowany przez przeszkolonych pracowników obsługujących monitoring. Kamery te są dobrej jakości, a doświadczony operator wie, na co zwracać uwagę i jak reagować, by system był sprawny i zapewniał bezpieczeństwo mieszkańcom – tłumaczy Aleksander Zielony, kierownik ds. interwencji w Straży Miejskiej.

Warto podkreślić, że system monitoringu pozwala nie tylko na pilnowanie porządku w czasie rzeczywistym, ale też jest ważnym źródłem dowodów w prowadzonych śledztwach. Nagrania z kamer są bowiem przechowywane przez miesiąc, co pozwala ustalić przebieg poszczególnych wydarzeń sprzed wielu dni.

Bytom konsekwentnie rozbudowuje system obserwacyjny przy okazji realizacji różnych inwestycji w mieście. Ponadto Straż Miejska przygotowuje się do konkursu na rozbudowę monitoringu w okolicach przejść dla pieszych.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon