Bytomski smog będzie mniejszy

4 czerwca 2019r. między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu została zawarta kolejna umowa o dofinansowanie ze środków POIiŚ 2014-2020, tym razem dla projektu pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2019-2023”. Od 2017 roku jest to czwarty projekt realizowany przez PEC dofinansowany przez UE.

Byt wymiennik konstytucji

W 2019r. zaplanowano łącznie budowę ok. 5,8 km sieci ciepłowniczych i 70 szt. w pełni zautomatyzowanych węzłów cieplnych oraz likwidację 3 grupowych stacji wymienników. Prace prowadzone są w dzielnicach Bytomia: Śródmieście, Miechowice, Łagiewniki i Szombierki.

Realizowany od 2017r. projekt pn.: „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków - 2015-2020” dofinansowany z Funduszu Spójności (FS) obejmuje: wymianę istniejących sieci ciepłowniczych o długości ok. 17 km, likwidację 10 grupowych stacji wymienników oraz budowę 200 indywidualnych węzłów cieplnych. Planowane nakłady finansowe to ok. 46 mln zł. Dotacja unijna wyniesie ponad 16 mln zł. Realizacja lata: 2017-2020.

Od 2019r. PEC realizuje projekt pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2019-2023”. Zakres obejmuje: wymianę izolacji odcinków sieci napowietrznej i wymianę oraz budowę sieci ciepłowniczych o długości ok. 5,2 km, likwidację grupowego węzła cieplnego, a także budowę 55 szt. indywidualnych węzłów, które zastąpią paleniska węglowe. Planowane nakłady to ok. 18,7 mln zł. Dotacja z FS wyniesie ok. 10,6 mln zł. Projekt zakończy się w 2022 roku.

Podstawowe efekty realizacji obydwu ww. projektów to: zmniejszenie zużycia energii końcowej ok.: 40 233 GJ/rok, uniknięte emisje CO2 ok.: 4 037 Mg/rok, zmniejszenie emisji pyłów ok.: 19Mg/rok, bezpieczne dostawy Ciepła Systemowego, ograniczenie poziomu niskiej emisji oraz wyeliminowanie zagrożenia występowania czadu w podłączonych budynkach.

17 grudnia 2018 r. między WFOŚiGW w Katowicach a PEC Sp. z o.o. w Bytomiu została zawarta umowa o dofinansowanie ze środków POIiŚ 2014-2020, dla projektu pn.: „Modernizacja Ciepłowni Radzionków poprzez budowę wysokosprawnej kogeneracji wraz z modernizacją systemu zaopatrzenia miasta Bytomia w ciepło na potrzeby c.w.u. z sieci ciepłowniczej”. Dotacja z FS wyniesie ponad 31 mln zł. Przewidywany całkowity koszt projektu to ok. 100 mln zł. Realizacja lata: 2019–2022. Zakres obejmuje: rozbudowę Ciepłowni Radzionków o układ kogeneracyjny, budowę sieci ciepłowniczej o łącznej długości ok. 5 km oraz rozbudowę pompowni sieciowej w Ciepłowni Radzionków. Prace prowadzone będą na terenie Bytomia, Radzionkowa i Piekar Śląskich. Najważniejsze korzyści to ograniczenie zużycia energii pierwotnej: 135 996 GJ/rok oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych: 20 584 Mg/rok.

W odpowiedzi na zainteresowanie mieszkańców, w Spółce trwają prace nad projektem pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2020-2021”. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do 26 czerwca 2019 r.

Warto przypomnieć, że tylko od 2017 roku łącznie wybudowano ok. 13,7 km sieci ciepłowniczych oraz 197 indywidualnych węzłów cieplnych i pozyskano w tym czasie dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 66,7 mln zł.

Szczegółowe informacje: www.pec.bytom.pl.

logo FS poziom

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Zdjęcie Główne

Nowe, atrakcyjne oferty w Kolejach Śląskich! Sprawdź i jedź

Zasłony do salonu jakie wybrać

Zasłony do salonu: jakie wybrać?

Środki na komary i kleszcze czym się kierować przy ich wyborze

Środki na komary i kleszcze - jak dobrać odpowiednie?

Zalew arkadia

Suwałki – miasto o różnych obliczach, które warto poznać!

Etnografia Pałuk Muzeum w Magistracie

Dlaczego warto odwiedzić Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie?

Rabka Zdrój 5

Rabka-Zdrój – miasto na cztery pory roku, dla każdego!

Solantis zdjęcie główne

Niezwykłe przedszkole w Świętochłowicach, poznaj Solantis!