BPK przypomina: toaleta to nie śmietnik

Ręczniki papierowe, szczoteczki do zębów, koszyczki na kostki do WC, pampersy, podpaski, odchody zwierzęce, chusteczki nawilżane, prezerwatywy, resztki jedzenia, szmaty, żwirek z kuwety kota lub wiórki z klatki gryzonia domowego, a nawet sztućce czy gruz – wszystkie te przedmioty należą do grupy tych, które pracownicy Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego najczęściej znajdują w sieci kanalizacyjnej. Warto pamiętać, że toaleta to nie śmietnik! Zapchania sieci kanalizacyjnej są przyczyną ponad 80 proc. awarii sieciowych i instalacji w budynkach.

BPK przypomina: toaleta to nie śmietnik

Co pracownicy Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego znajdują w sieci kanalizacyjnej oraz urządzeniach na niej zabudowanych? Najczęściej: ręczniki papierowe, pampersy, podpaski, chusteczki nawilżane, prezerwatywy, resztki jedzenia w tym oleje jadalne np. z pieczenia frytek, patyczki kosmetyczne, szmaty i sztućce. Ale zdarzają się też bardziej zaskakujące znaleziska, jak izolacje z kabli telefonicznych, krzesła, tekstylia, a nawet części samochodowe. Złe nawyki związane z użytkowaniem kanalizacji skutkują zmniejszaniem się średnicy kanału stopniowo utrudniając przepływ ścieków powodując zapchanie.

Zapchania przyczyną 80 proc. awarii

To nieodpowiedzialne zachowanie ma swoje odzwierciedlenie w statystykach – zapchanie sieci kanalizacyjnej jest przyczyną ponad 80 proc. awarii sieciowych. Zdecydowaną większość awarii (ponad 90 proc.) pracownicy BPK usuwają w czasie do 8 godzin, ale i tak każda wiąże się z niedogodnościami dla mieszkańców, nie wspominając o kosztach prac, które ostatecznie ponoszą wszyscy odbiorcy. Pamiętajmy, że przedmioty oraz substancje, które nie powinny się znaleźć w sieci kanalizacyjnej, to poważne zagrożenie nie tylko dla urządzeń eksploatowanych przez BPK, ale i tych które znajdują się w naszych domach i mieszkaniach.

Przykre konsekwencje nieprawidłowego użytkowania kanalizacji

Wrzucanie do kanalizacji przedmiotów, które nie powinny się w niej znaleźć skutkuje nie tylko zatorami prowadzącymi do awarii infrastruktury kanalizacyjnej. Nieprawidłowe użytkowanie sieci przyczynia się także do skażenia środowiska naturalnego. Oczyszczanie ścieków to proces biologiczny nastawiony na eliminację substancji wydalanych przez człowieka oraz pochodzących z czynności gospodarczych, jak gotowanie czy sprzątanie oraz higieniczno-sanitarnych. Gdy do sieci trafiają chemikalia lub leki, procesy zachodzące w oczyszczalni ścieków są zaburzone, ponieważ niszczą one bakterie potrzebne do usuwania ze ścieków zanieczyszczeń. To z kolei może prowadzić do skażenia wody i negatywnie wpłynąć na życie fauny i flory.

BPK przypomina: toaleta to nie śmietnik

Uwaga na szczury

Wrzucanie do toalety resztek jedzenia jest zapraszaniem gryzoni na darmowe posiłki. Szczury to inteligentne zwierzęta, które szybko się uczą. Kanalizacja bywa ich siedliskiem, a zwabione zapachami resztek pożywienia rurami mogą dostać się nawet do mieszkań ludzi. Będą gromadzić się i rozmnażać wokół miejsc, gdzie pożywienie jest łatwo dostępne. A szczury to nie tylko przykry widok, są one nosicielami groźnych dla ludzi chorób. Ponadto bywa, że gdy próbują dostać się do resztek jedzenia zalegających w sieci niszczą ją, co jest przyczyną awarii.

Co można wyrzucić do toalety

Zapisy umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wyraźnie wskazują czego odbiorca nie powinien wprowadzać do sieci kanalizacyjnej. Mówi o tym również ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zatem co można wyrzucać do toalety? System kanalizacji jest przystosowany do przyjmowania ścieków z naszych domów, nieczystości sanitarnych i papieru toaletowego.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Widok 2 plac zabaw

Gryfny Plac Zabaw w Bytomskim Budżecie Obywatelskim 2023

Zdjęcie główne

Koncert Symfoniczny z Łukaszem Długoszem i Piotrem Baronem

Pasja i Radość Tańca na Parkiecie: Kinga i Szymon Harazim oraz ich Szkoła Tańca K&S Fit&Dance

Tańcząca Pasja: Kinga i Szymon Harazim i K&S Fit&Dance

Pomiar drzwi 649e94c80963e

Twój klucz do stylowej i funkcjonalnej przestrzeni!

Bytomski pl

Czy warszawiacy wrócą na ligowy szczyt?

Kuchenne rozwiązania dla złotych rączek z Bytomia: akcesoria i blaty kuchenne

Kuchenne rozwiązania dla złotych rączek z Bytomia

Artystyczna Przystań Młodych – zapisy na kreatywne zajęcia trwają!

Artystyczna Przystań Młodych – zapisy na kreatywne zajęcia!