KWK Rozbark zmieni się w kopalnię odnawialnej energii

Powstanie największego centrum wspinaczkowego w Europie to nie koniec zmian na terenach po dawnej kopalni Rozbark. Unia Europejska przeznaczy ponad 30 milionów złotych na kolejne inwestycje w tym miejscu.

Za sprawą Klubu Sportowego Skarpa Bytom teren, na którym jeszcze stosunkowo niedawno wydobywano ogromne ilości węgla stanie się miejscem wytwarzania zielonej energii z odnawialnych źródeł. Śląski Urząd Marszałkowski zadecydował o dofinansowaniu ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji trzech projektów związanych z dawną KWK Rozbark na łączną kwotę 34,5 mln zł. Za te pieniądze tuż obok już istniejącego Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych powstanie nowoczesne i samowystarczalne centrum transformacji energetycznej.

- Zielony Kwartał KWK Rozbark będzie kompleksem wielu dostępnych odnawialnych źródeł energii; od wiatru, przez słońce, wodę i biogaz aż po wodór. Produkowana energia zasili m.in. SKARPĘ BYTOM, obiekt szkoleniowo-noclegowy Przy Skarpie oraz 20 domków i osiedle dla osób starszych, które zostaną wybudowane w dalszej kolejności. Wartość całej inwestycji to 100 mln zł. Dzięki pomocy finansowej ze środków unijnych możemy zrealizować pierwszy etap tego przedsięwzięcia o wartości 55 mln zł - opowiada Dobromir Bujak, prezes KS Skarpa Bytom.

Na terenie dawnej kopalni zostaną zastosowane różne metody pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. W pierwszej kolejności przewidziane jest wybudowanie wiat parkingowych z panelami fotowoltaicznymi. W kolejnych etapach inwestycji, na które klub już złożył wnioski o dofinansowanie, planowane jest wzniesienie turbin wiatrowych o poziomej i pionowej osi, a także innych nowoczesnych metod pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej, w tym m.in. agregat wodorowy wytwarzający i magazynujący energię z wodoru. Ten zaś ma być pozyskiwany z elektrolizy wody z podziemnego sytemu zbierania wód deszczowych. Co ciekawe na podziemnych zbiornikach wodnych ma powstać 20 budynków pełniących funkcję mieszkań szkoleniowych dla dzieci z domów dziecka oraz przebywających wcześniej w pieczy zastępczej.

Poprzez wykorzystanie różnych metod produkcji energii klub chce edukować dzieci i młodzież. - Pokażemy najmłodszym, jak produkowana jest energia z biogazu i dlaczego domowe odpady mają niesamowity potencjał energetyczny. Przykładowo, w zamian za przyniesienie kilograma odpadów i butelki PET, dzieci biorące udział w naszych warsztatach ekologicznych, otrzymają bilet wstępu na ściankę wspinaczkową lub gadżet - zapowiada Dobromir Bujak. Ponadto powstała infrastruktura zostanie też udostępniona szkołom średnim i uniwersytetom jako model badawczy.

- Aż trzy projekty z Bytomia znalazły się wśród 10 innowacyjnych inicjatyw z województwa śląskiego. Teren po KWK Rozbark zyska teraz kolejne funkcje. Dzięki inicjatywie Klubu Sportowego Skarpa Bytom na terenie, który służył kiedyś wydobyciu węgla powstawać będzie zielona energia. Gratuluję pomysłu prezesowi Dobromirowi Bujakowi i dziękuję za dobrą współpracę marszałkowi województwa śląskiego Jakubowi Chełstowskiemu, któremu rozwój Bytomia leży na sercu - powiedział Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Skarpa Bytom myśli również o seniorach. Właśnie dla nich planowana jest budowa osiedla dla osób starszych zasilanego w pełni przez odnawialne źródła energii. - Teren, który na to przeznaczymy zaprojektowany jest w taki sposób, aby zapewnić mieszkańcom pełną niezależność i komfort. Będą to lokale na wynajem długoterminowy dla osób powyżej 60. roku życia. Ze względu na nasz zamknięty obieg energii i wody, koszt ich utrzymania będzie dla nas stosunkowo niski - wyjaśnia prezes KS Skarpa Bytom.

Tymczasem klub już we własnym zakresie prowadzi kolejne inwestycje na terenie kopalni. Właśnie trwa odbudowa dawnej łaźni przy ul. Tuwima o powierzchni niemal tysiąca metrów kwadratowych. Budynek otrzyma pierwotną stylistykę z przełomu XIX i XX wieku z ceglaną elewacją i stalowymi oknami, lecz będzie pełnić nową funkcję. Ma tam powstać m.in. lokal gastronomiczny i trzy lokale usługowe. Tuż obok wkrótce rozpocznie się budowa strefy aktywności edukacyjno-społecznej, w której w przyszłości mają zostać reaktywowane Dni Rozbarskie oraz organizowane ogólnodostępne festyny.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon