Młodzieżowa Rada Miasta Bytomia wybrana na nową kadencję. Zasiada w niej 19 osób

Niewiele czasu minęło od wyborów parlamentarnych, a już 20 października 2023 r. bytomscy uczniowie i uczennice szkół średnich mieli okazję wybrać swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bytomiu, reaktywowanej w 2019 roku uchwałą Rady Miejskiej, z inicjatywy młodych, aktywnych bytomianek i bytomian.

Urzad miasta bytom 01

W organizacji wyborów brało udział 14 stacjonarnych szkół średnich znajdujących się na terenie miasta – każdej szkole, do której uczęszcza więcej niż 100 uczniów, przysługiwały 2 mandaty radnych, a szkołom z mniej niż 100 uczniów – tylko jeden. Tam bytomska młodzież mogła głosować na kandydatów zgłaszanych przez samorządy swoich szkół.

Dla grupy bytomianek i bytomian uczących się w stacjonarnych placówkach oświaty znajdujących się poza terenem Bytomia przewidziano 6 mandatów – ich okrąg wyborczy mieścił się w budynku IV LO im. Bolesława Chrobrego, gdzie mogli oddawać głosy na kandydatów zgłaszanych uprzednio wnioskami 10 uprawnionych wyborców.

Radni wybierani są na kadencje 2-letnie. W tym roku rada mogła liczyć maksymalnie 33 osoby, ostatecznie będzie jednak nieco mniejsza – zasiadać w niej będzie 19 młodzieżowych radnych; to wynik o 3 osoby większy niż w wyborach sprzed 2 lat. Na razie nieznany jest termin zaprzysiężenia nowej rady.

Czym zajmuje się Młodzieżowa Rada Miasta

Do podstawowych zadań MRM należy kierowanie zapytań i wniosków dotyczących planów i działań władz Bytomia oraz zgłaszanie wniosków o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, opiniowanie projektów uchwał i współtworzenie dokumentów dotyczących młodzieży. Rada służy głosem doradczym i podejmuje działania w zakresie edukacji obywatelskiej: kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych i prospołecznych, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, wyrażanie opinii w sprawach społecznych i oświatowych, organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz wspieranie idei wolontariatu, działalności charytatywnej i integracji międzypokoleniowej, obrona praw i godności ucznia, kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

Obrady MRM niewiele różnią się od zwykłych obrad rady miejskiej; młodzi rajcowie między innymi przeprowadzają głosowania, zgodnie ze statutem muszą wyznaczyć przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza rady, podejmują uchwały, powołują komisje i zespoły doradcze.
Chociaż wnioski, zapytania i opinie podejmowane na drodze uchwał mają charakter doradczy, władze miasta mają obowiązek każdorazowo ustosunkować się do nich.

MRM została powołana w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży, a podstawą jej działalności jest praca społeczna młodzieżowych radnych.

Mater Dolorosa Bytom

Może Cię zainteresować:

Szykują się kwesty na cmentarzach Bytomia. Trwa zbiórka na renowacje na Mater Dolorosa

Autor: Redakcja

29/10/2023

Empik stroszek

Może Cię zainteresować:

Jeden Empik to za mało. W Bytomiu otworzą drugi

Autor: Daniel Lekszycki

25/10/2023

Przebudowa chodnika pilsudskiego

Może Cię zainteresować:

Kamienice pięknieją. Pora na ulicę. Ruszył remont Piłsudskiego

Autor: Daniel Lekszycki

25/10/2023

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon