Młodzieżowa Rada Miasta Bytomia wybrana na nową kadencję. Zasiada w niej 19 osób

Niewiele czasu minęło od wyborów parlamentarnych, a już 20 października 2023 r. bytomscy uczniowie i uczennice szkół średnich mieli okazję wybrać swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bytomiu, reaktywowanej w 2019 roku uchwałą Rady Miejskiej, z inicjatywy młodych, aktywnych bytomianek i bytomian.

Urzad miasta bytom 01

W organizacji wyborów brało udział 14 stacjonarnych szkół średnich znajdujących się na terenie miasta – każdej szkole, do której uczęszcza więcej niż 100 uczniów, przysługiwały 2 mandaty radnych, a szkołom z mniej niż 100 uczniów – tylko jeden. Tam bytomska młodzież mogła głosować na kandydatów zgłaszanych przez samorządy swoich szkół.

Dla grupy bytomianek i bytomian uczących się w stacjonarnych placówkach oświaty znajdujących się poza terenem Bytomia przewidziano 6 mandatów – ich okrąg wyborczy mieścił się w budynku IV LO im. Bolesława Chrobrego, gdzie mogli oddawać głosy na kandydatów zgłaszanych uprzednio wnioskami 10 uprawnionych wyborców.

Radni wybierani są na kadencje 2-letnie. W tym roku rada mogła liczyć maksymalnie 33 osoby, ostatecznie będzie jednak nieco mniejsza – zasiadać w niej będzie 19 młodzieżowych radnych; to wynik o 3 osoby większy niż w wyborach sprzed 2 lat. Na razie nieznany jest termin zaprzysiężenia nowej rady.

Czym zajmuje się Młodzieżowa Rada Miasta

Do podstawowych zadań MRM należy kierowanie zapytań i wniosków dotyczących planów i działań władz Bytomia oraz zgłaszanie wniosków o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, opiniowanie projektów uchwał i współtworzenie dokumentów dotyczących młodzieży. Rada służy głosem doradczym i podejmuje działania w zakresie edukacji obywatelskiej: kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych i prospołecznych, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, wyrażanie opinii w sprawach społecznych i oświatowych, organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz wspieranie idei wolontariatu, działalności charytatywnej i integracji międzypokoleniowej, obrona praw i godności ucznia, kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

Obrady MRM niewiele różnią się od zwykłych obrad rady miejskiej; młodzi rajcowie między innymi przeprowadzają głosowania, zgodnie ze statutem muszą wyznaczyć przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza rady, podejmują uchwały, powołują komisje i zespoły doradcze.
Chociaż wnioski, zapytania i opinie podejmowane na drodze uchwał mają charakter doradczy, władze miasta mają obowiązek każdorazowo ustosunkować się do nich.

MRM została powołana w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży, a podstawą jej działalności jest praca społeczna młodzieżowych radnych.

Mater Dolorosa Bytom

Może Cię zainteresować:

Szykują się kwesty na cmentarzach Bytomia. Trwa zbiórka na renowacje na Mater Dolorosa

Autor: Redakcja

29/10/2023

Empik stroszek

Może Cię zainteresować:

Jeden Empik to za mało. W Bytomiu otworzą drugi

Autor: Daniel Lekszycki

25/10/2023

Przebudowa chodnika pilsudskiego

Może Cię zainteresować:

Kamienice pięknieją. Pora na ulicę. Ruszył remont Piłsudskiego

Autor: Daniel Lekszycki

25/10/2023

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Bytom pomoc dla Ukrainy

Bytomianie pomagają Ukraińcom

Pojemnik na odpady Bytom

Ponad milion kary dla Bytomia za słabą segregację odpadów

Oczyszczalnia bobrek

Oczyszczalnia do likwidacji. Zastąpi ją przepompownia

EC Szombierki

101. urodziny EC Szombierki. Licytacja czy wywłaszczenie?

Kontrola obowiązku noszenia maseczek w Katowicach

Bytomianin dziękuje policjantom i strażnikom miejskim

Gmach ŚUM w Bytomiu oficjalnie oddano do użytku

Remont gmachu ŚUM przy ul. Piekarskiej oficjalnie zakończony

Byt akukuotwarcie11

Świetne miejsce dla rodzin z dziećmi rzut...