Szpitale będą podzielone na cztery kategorie. Jest symulacja resortu zdrowia

Do dwóch szpitali w Bytomiu może wkroczyć komisarz – ostrzega Związek Miast Polskich, powołując się na symulacje z Ministerstwa Zdrowia. Według ujawnionych przez samorządową korporację informacji taki sam los może czekać po jednym szpitalu w Piekarach Śląskich, Zabrzu, Katowicach, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej.

UM Bytom
Szpital specjalistyczny Bytom
 • Projekt ustawy przewiduje przeprowadzenie co trzy lata obowiązkowej oceny wszystkich szpitali, którym będzie przyznawana odpowiednia kategoria (A, B, C, D).
 • Przyznana kategoria będzie determinowała procesy rozwojowe i naprawczo-rozwojowe w tych podmiotach.
 • Zaklasyfikowanie do kategorii D oznacza, że prezes rządowej agencji obligatoryjnie będzie wszczynał postępowanie naprawczo-rozwojowe mając prawo do powoływania i odwoływania kierownika szpitala.

Związek Miast Polskich opublikował symulację Ministerstwa Zdrowia dotyczącą przyznania podmiotom szpitalnym kategorii, o których mowa jest w projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Przypomnijmy, że przedstawiony pod koniec grudnia projekt tej ustawy zakłada powołanie Agencji Rozwoju Szpitali, która ma odpowiadać za „inicjowanie, wspieranie i monitorowanie” procesów naprawczo-rozwojowych w szpitalnictwie. Projekt ustawy ma wprowadzić ponadto mechanizmy restrukturyzacyjne, poprawiające rentowność szpitali i ich stabilność finansową. Jak zapisano w ocenie skutków regulacji, proponowane rozwiązania mają pozwolić także na „koordynację i optymalizację” wykorzystania bazy materialnej, uporządkowanie struktury świadczeniodawców oraz wprowadzenie mechanizmów stymulujących integrację i koordynację świadczeń szpitalnych. Ma to wyeliminować zjawisko dublowania oferowanych świadczeń i konieczność utrzymywania w części szpitali wykwalifikowanego personelu medycznego.

Ocena co trzy lata. Można będzie dostać jedną z czterech kategorii

- Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy pozwolą na uniknięcie konkurowania pomiędzy szpitalami o tych samych pacjentów i kontrakty z NFZ. Dzięki wykorzystaniu efektu skali przez interwencje obejmujące wszystkie podmioty szpitalne (np. wymiana sprzętu, zakupy wspólne materiałów i usług) planuje się ograniczenie kosztów funkcjonowania szpitali. Ponadto zaprojektowane przepisy doprowadzą do efektywniejszego wykorzystania dostępnych zasobów kadrowych podmiotów szpitalnych i nowoczesnej infrastruktury medycznej, a także do wzmocnienia kadry zarządzającej i popularyzacji nowoczesnych systemów, narzędzi i metod zarządzania w ochronie zdrowia, jak również certyfikacji umiejętności kadry zarządzającej – czytamy w ocenie skutków regulacji.

Projekt ustawy przewiduje przeprowadzenie przez ARS co trzy lata (począwszy od 2023 r.) obowiązkowej oceny wszystkich szpitali, którym przyznawana będzie odpowiednia kategoria (A, B, C, D). Ta zaś z kolei będzie determinowała procesy rozwojowe i naprawczo-rozwojowe w tych podmiotach. Do kategorii A mają zostać zaliczone szpitale w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, ale już te, które trafią do kategorii C wymagać będą „pilnego wdrożenia działań naprawczo-rozwojowych”, przy czym postępowanie takie obligatoryjnie będzie wszczynał prezes ARS. Analogicznie będzie się działo w przypadku placówek zakwalifikowanych do kategorii D, z tą jednakże różnicą, że wówczas prezes Agencji będzie miał prawo do powoływania i odwoływania kierownika szpitala.

Kategoria D oznacza komisarza. Jest wstępna lista zagrożonych

Oceniając te propozycje Związek Miast Polskich stwierdza wprost, że w szpitalach zaklasyfikowanych do kategorii D pojawi się komisarz, a te ocenione na C objęte zostaną „miękką restrukturyzacją”. Co istotne, na swej stronie internetowej Związek publikuje robocze zestawienie (bazujące na danych za rok 2020) pokazujące przydział szpitali do poszczególnych kategorii. Strona samorządowa otrzymała je od podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Macieja Miłkowskiego, co było wynikiem ustaleń z posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Z przedstawionego materiału wynika, że do kategorii C miałyby zostać zaklasyfikowane m.in.:

 • Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie,
 • Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi,
 • Szpital Murcki,
 • SPZOZ MSWiA,
 • Centrum Psychiatrii im. dr Krzysztofa Czumy,
 • Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich,
 • Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu,
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Reptach,
 • Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach.

Z kolei do kategorii D miałyby z kolei trafić:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 i Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu,
 • Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,
 • Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach,
 • Piekarskie Centrum Medyczne,
 • Sosnowiecki Szpital Miejski,
 • Szpital Miejski w Zabrzu.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon