Segiet

Patrol w rezerwacie Segiet

Straż leśna poluje na rowerzystów w rezerwacie Segiet

Wpisany na Listę Światowego Dziecictwa UNESCO rezerwat Segiet jest regularnie niszczony przez rowerzystów. Do walki z rozjeżdżaniem zielonej perły Górnego Śląska włączyła się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach.